Porozumienia podpisane 2015-06-18 15:58:20        

Dziś (18.06) w Starostwie Powiatowym w Bytowie doszło do podpisania przez burmistrza Romana Ramiona i starosty bytowskiego Leszka Waszkiewicza oraz wicestarosty Zbigniewa Batkę dwóch porozumień pomiędzy powiatem a gminą Miastko. Pierwsze dotyczy udzielenia dotacji celowej w formie pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne w wysokości 225.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji drogi powiatowej nr 1712G Wołcza Wielka - Wołcza Mała. Szacunkowy koszt wykonania zadania określa się na kwotę 450.000,00 zł, w tym 50 % kosztów, tj. 225.000,00 - Powiat Bytowski i 50 % kosztów, tj. 225.000,00 - Gmina Miastko. Zakres prac obejmuje modernizacje nawierzchni drogi powiatowej, naprawę i utwardzenie poboczy oraz oczyszczenie i renowacje rowów na długości 1,65 km. Drugie porozumienie dotyczy przekazania Gminie Miastko zadania założenia i prowadzenia szkoły mistrzostwa sportowego na poziomie gimnazjum. Zgodnie z porozumieniem szkolenie sportowe w oddziałach mistrzostwa sportowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miastku rozpocznie się od 1 września 2015 roku. Koszty działalności gimnazjum mistrzostwa sportowego finansowane będą z przekazywanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej subwencji oświatowej oraz innych dochodów Gminy. - Należy się cieszyć z tego, że dzięki przekazaniu naszej gminie tego zadania, zwiększa się oferta edukacyjna dla uczniów - mówi Jerzy Wójtowicz, naczelnik wydziału oświaty i rozwoju społecznego Urzędu Miejskiego. - Dzięki temu młodzież będzie miała możliwość kontynuacji szkolenia sportowego na etapie gimnazjalnym, bo do tej pory mieliśmy tylko oddziały sportowe w szkole podstawowej. Mamy uzdolnioną sportowo młodzież i chcemy, by miała możliwość rozwoju swoich talentów na miejscu. Wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej Gimnazjum oraz zaplecze sportowe rej szkoły są gwarantem właściwej realizacji tego zadania.