Razem możemy więcej 2015-06-19 12:57:25        

Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 45 tys. zł na realizację projektu edukacyjnego ,,Razem możemy więcej” w ramach realizacji zadania publicznego ,,Polsko-ukraińska współpraca młodzieży”. Projekt realizowany będzie w okresie od 22.06.2015r. do 20.11.2015r. a wspólne działania w Miastku od 22 do 30.09.2015r. Uczestnikami tego zadania będzie grupa młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku oraz Szkoły Średniej Nr 38 we Lwowie. W ramach wspólnych działań, w oparciu o aktywne metody edukacji pozaformalnej, zaplanowano m. in. szereg działań integracyjnych, międzykulturowych, warsztaty artystyczne, rękodzielnicze, przedsięwzięcia wolontariackie z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Miastku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tursku. Projekt będzie realizowany we współpracy z:
- Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku,
- Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury w Miastku, 
-Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miastku 
- Środowiskowym Domem Samopomocy w Miastku,
- Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Tursku,
- Urzędem Miejskim w Miastku.