Absolutorium dla Burmistrza Romana Ramiona 2015-06-19 13:53:03        

Na piątkowej (19.06) sesji Rady Miejskiej burmistrz Miastka Roman Ramion jednomyślnie otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za 2014 rok. Wcześniej Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, ze sprawozdaniem finansowym, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, z informacją o stanie mienia komunalnego oraz stanowiskiem Komisji rewizyjnej. Wszystkie te opinie były pozytywne. Burmistrz Ramion podziękował wszystkim, którzy przyczynili się  do pozytywnej realizacji budżetu, w tym radnym ubiegłej kadencji, byłemu skarbnikowi Stefanowi Mayerowi, byłemu wiceburmistrzowi Tomaszowi Zielonce, a także naczelnikom poszczególnych wydziałów oraz dyrektorom i kierownikom jednostek gminy i sołtysom.