Dwa widowiska w PMDK 2015-06-25 09:36:27        

Dnia 17 czerwca Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku był organizatorem dwóch widowisk. Pierwsze,Dydaktyczne Widowisko Bajkowe pn.” Nie tylko o Czerwonym Kapturku czyli jak być dżentelmenem na co dzień” dedykowane było uczniom klas I ze szkół podstawowych w Miastku. Sekcja recytatorsko- teatralna w inscenizacji „ Winnetou- czerwonoskóry dżentelmen” zwróciła się do widzów z apelem, by też byli dżentelmenami na co dzień, a teatrzyk „Rummelek” w zabawnej scence „Zielny Kapturek” uzmysławiał, że wystarczy drobna zmiana w zachowaniu lub wyglądzie, by historia miała pozytywne zakończenie. Treść znanej bajki pt. „Czerwony Kapturek” została przedstawiona tym razem za pomocą teatrzyku cieni. Program artystyczny widowiska wzbogaciły piosenki w wykonaniu uczestniczek sekcji wokalnej i Studia Piosenki, a integracyjne zabawy dydaktyczne „Rzepka” oraz „Kareta” przeprowadzone przez kabaret „Szpilka” zachęciły widzów do współudziału. Drugie Widowisko Rodzinne „Baw się razem z nami” miało na celu wzmocnienie więzi rodzinnych i współpracy między sekcjami działającymi w PMDK. Zaproszeni goście, a byli to rodzice, rodzeństwo,dziadkowie wychowanków nie tylko podziwiali umiejętności teatralno- recytatorskie i wokalne młodych artystów, ale również kulinarno- kelnerskie degustując słodki poczęstunek. Nad sprawnym przebiegiem dwóch widowisk czuwały nauczycielki Grażyna Jamniak , Justyna Depka- Prądzyńska i Agnieszka Warsińska pod przewodnictwem pomysłodawczyni i koordynatorki pani Ireny Remelskiej. Przyjazna i miła atmosfera oraz uwagi pochwalne skierowane do organizatorów potwierdzają potrzebę organizacji takich imprez.