Strategiczne zarządzanie organizacją 2014-10-20 13:19:54        

Serdecznie zapraszamy osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych na warsztaty ze strategicznego zarządzania organizacją w ramach Akademii Active Citizens. Akademia Active Citizens to projekt wzmacniający kompetencje zarządzania organizacjami i zmianą społeczną w różnorodnym świecie, realizowany przez Instytut Kultury Miejskiej i British Council.
Akademia powstała w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne pomorskich organizacji pozarządowych zgłaszane w  czasie  projektu Active Citizens. Dlatego pierwszeństwo w rekrutacji będą mieć absolwenci i absolwentki pomorskich edycji programu Active Citizens Aktywna Społeczność.
Kolejne warsztaty poświęcone będą STRATEGICZNEMU ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ.
Odbędą się 15-16 listopada 2014 (sobota-niedziela), godziny 10.00-18.00 w Instytucie Kultury Miejskiej (ul. Długi Targ 39/40 w Gdańsku). Warsztaty skierowane są dla osób odpowiedzialnych za rozwój organizacji. Koncentrują się na elementach budowania i realizacji strategii organizacji w oparciu o jej wizję i misję.
Kluczowe elementy programu:
- Strategiczne podstawy działania organizacji,
Formułowanie misji, wizji i strategii,
Cele strategiczne, priorytety i działania,
Podstawy budowania zespołu,
Rozwijane kompetencje,
Budowanie sprawnej organizacji, przedsiębiorczość, myślenie strategiczne.

Osoba prowadząca: Aneta Rogowska- z wykształcenia psycholożka. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jej motto brzmi „Zarządzanie to gra strategiczna”.
Jako trenerka i konsultantka wspiera organizacje w zakresie rozwoju kompetencji społecznych, osobistych i menedżerskich a także kształceniu trenerów wewnętrznych. Prowadzi projekty doradcze w zakresie projektowania i wdrażania systemów ocen okresowych oraz audytu kompetencyjnego metodą AC/DC. Specjalizuje się także w diagnozie strategicznej obszaru HR i tworzeniu strategii rozwoju Zasobów Ludzkich w organizacji. Realizuje projekty dla klientów biznesowych, administracji samorządowej i organizacji pozarządowych.

Wstęp wolny. W czasie warsztatów przewidziane są przerwy kawowe i wegański obiad. Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.ikm.gda.pl. Formularz należy odesłać do 6 LISTOPADA 2014 na adres active.citizens@ikm.gda.pl  lub w formie papierowej dostarczyć pod adres : Anna Urbańczyk Instytut Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, numer faxu: 58 760 72 15. Ilość miejsc jest ograniczona do 16 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach oraz ostateczną ich datę osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia  10 listopada 2014. Serdecznie zapraszamy!

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy