Ogłoszenie w sprawie transportu 2015-07-14 09:52:04        

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przy średniej wartości rocznej przedmiotu umowy mniejszej niż 1.000.000 euro (art. 22.ust. 1 pkt 1. Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym - Dz.U. z 2011 r. nr 5, poz. 13 z późn. zm.).

Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy.
a)    Określenie rodzaju transportu: publiczny transport zbiorowy – autobusowy
b)    Obszar objęty przedmiotem zamówienia – świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Miastko na liniach komunikacyjnych:
Miastko – Popowice przez Piaszczyna
Miastko – Przeradź przez Miłocice
Popowice – Miastko przez Trzcinno
Miastko – Miastko przez Wałdowo
Miastko – Miastko przez Dretyń
Miastko – Miastko przez Kawcze
Miastko – Miastko przez Trzcinno
Tursko – Miastko przez Okunino
Miastko – Wałdowo - Miastko

Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy.
lipiec 2016 r.

Zmiana informacji.
W przypadku zmian informacji określonych w pkt. 1-3 organizator na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. nr 5 poz. 13 z późn. zm.) niezwłocznie zamieści ogłoszenie o tej zmianie.

Miejsce zamieszczenia ogłoszenia.
a)    Biuletyn Informacji Publicznej
b)    Tablica informacyjna Urzędu Miejskiego w Miastku
c)    Strona internetowa organizatora.