Komunikat Straży Miejskiej 2015-07-29 12:58:50        

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców gminy, co zrobić z potrąconymi lub wałęsającymi się zwierzętami, komendant Straży Miejskiej w Miastku informuje, że do godz. 16.00 należy zadzwonić do Straży Miejskiej pod numer 59 857 07 85. Gmina ma zawarte umowy z miasteckimi przychodniami weterynaryjnymi. Strażnicy zatem w każdym przypadku poinformują lekarzy weterynarii i o zaistniałym przypadku. Przedstawiciele weterynarii zajmą się poszkodowanymi zwierzętami. Natomiast po godz. 16.00 uprasza się mieszkańców o kontakt z dyżurnym Komisariatu Policji, który poinformuje lekarzy weterynarii i skieruje ich na miejsce pobytu potrąconego psa lub wałęsającego się kota. Zainteresowanych odsyłamy również na stronę www.bip.miastko.pl, gdzie w zakładce - ochrona środowiska można zapoznać się z gminnym programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi.