Nauczyciele już mianowani 2015-07-29 13:07:30        

W miasteckim ratuszu odbyła sie miła uroczystość, podsumowująca dotychczasową pracę trójki nauczycieli. Magdalena Chorąży - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 2, Joanna Żarska - nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu numer 3 oraz ksiądz Piotr Woźniak - nauczyciel religii w miasteckim Gimnazjum - otrzymali z rąk burmistrza Romana Ramiona Akty Nadania Stopnia Nauczyciela Mianowanego. Były kwiaty i gratulacje od burmistrza, dyrektorów placówek oraz Jerzego Wojtowicza - naczelnika Wydziału Oświaty. Od 1 września nowi nauczyciele mianowani z jeszcze większym zapałem przystąpią do pracy w swych macierzystych placówkach. Już dzisiaj życzymy im satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą!