Modernizacja drogi powiatowej 1712G Wołcza Wielka - Wołcza Mała 2015-08-31 15:39:53        

W związku z modernizacją drogi powiatowej nr 1712G Wołcza Wielka - Wołcza Mała wykonawca dróg POL-DRUK Drawsko Pomorskie SA informuje, że w dniu 1 września 2015 roku w/w odcinek drogi zostanie zamknięty na czas układania warstwy ścieralnej. Wykonawca odpowiednio oznakuje objazd zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu. Osobą odpowiedzialną za wykonanie inwestycji jest Kierownik Budowy Radosław Andrzejewski, tel: 515227591. W załączniku schemat organizacji ruchu na czas prowadzenia robót bitumicznych.