Dożynki w deszczu, ale okazałe 2015-09-07 14:37:02        

Mimo złej pogody tegoroczne dożynki gminne, które odbyły się w Wołczy Wielkiej, można uznać za bardzo udane. Organizatorzy dwoili się i troili, by dobrze zorganizować sobotnie święto plonów. Dopisała organizacja, a także publiczność i niektóre sołectwa, które przygotowały wspaniałe stoiska promujące swe wsie. Było co oglądać i co smakować. Gminne uroczystości dożynkowe rozpoczęły się od mszy świętej odprawionej w intencji rolników przez księdza Krzysztofa Zdunka, proboszcza parafii p.w. Świętego Michała Archanioła w Miłocicach. Mszę koncelebrowali proboszczowie miasteckich parafii z księdzem dziekanem Józefem Oleskim na czele. W czasie mszy ksiądz poświęcił dary, a także chleb wypieczony z tegorocznej mąki. Po mszy gospodarze dożynek - Magdalena i Przemysław Witomscy z Wołczy Wielkiej przekazali chleb władzom gminy - burmistrzowi Miastka Romanowi Ramionowi i przewodniczącemu Rady Miejskiej Janowi Basarze. Do podzielenia się chlebem z mieszkańcami władze gminy poprosiły też Krzysztofa Trawickiego - wicemarszałka województwa pomorskiego i Mirosława Batrucha - przewodniczącego komisji rolnictwa i gospodarki żywnościowej Sejmiku Marszałkowskiego woj. pomorskiego.
W trakcie uroczystości ogłoszono też wyniki dwóch konkursów: na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy i na Wieś roku 2015 w Gminie Miastko. Do konkursu wieńcowego zgłoszonych zostało 11 wieńców dożynkowych. Komisja w składzie - Ewa Szyca - przewodnicząca oraz Grażyna Jamniak i Zbigniew Biliński - członkowie - postanowiła przyznać I miejsce sołectwu Przęsin - Zadry (nagroda w wysokości 700 zł), II miejsce sołectwu Kamnica (500 zł nagrody) i III miejsce sołectwu Dretyń (nagroda w wysokości 300 złotych). W konkursie Wieś Roku 2015 w Gminie Miastko zwyciężyło sołectwo Trzcinno, które uzyskało 90,25 pkt i 5-tysięczną nagrodę. Drugie było Świerzenko z 80,25 punktami i 4-tysieczną nagrodą. Na podium zmieściły się jeszcze Miłocice, uzyskując 73,25 pkt i 3 tysiące złotych nagrody. Czwarta była Kamnica - 70,25 pkt i 2 tys. nagrody. Przyznano też 6 wyróżnień I stopnia - po 1.500 zł nagrody dla sołectw: Żabno, Czarnica, Kawcze, Dretyń, Słosinko, Świerzno i pięć wyróżnień II stopnia dla sołectw: Piaszczyna, Chlebowo, Wołcza Wielka, Wołcza Mała i Okunino. Pozostałe sołectwa otrzymały po 500, 300 i 200 zł nagrody.
Ośrodek Sportu i Rekreacji przeprowadził Turniej Sołectw, w którym w siedmiu konkurencjach rywalizowały reprezentacje 13 sołectw. W turnieju tym zwyciężyła Wołcza Mała przed Wałdowem i Wołczą Wielką.
W części artystycznej wystąpiły lokalne zespoły śpiewacze, działające pod egidą Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury - Tutejsi z Miastka, Świerzowianki ze Świerzenka, dzieci ze Słosinka, a także młodzi artyści z poszczególnych świetlic wiejskich. Gwiazdami wieczoru były zespoły disco-polowe Focus i Dizel. Dożynki zakończyły się zabawą ludową. Za sprawną organizację dożynek szczególne podziękowania należą się sołtysowi Wołczy Wielkiej Robertowi Lisowskiemu i jego współpracownikom oraz Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, Zarządowi Mienia Komunalnego oraz wszystkim innym, którzy przyczynili się do bardzo dobrej organizacji dożynek.