Zakończenie Wakacji w Bibliotece Publicznej w Miastku 2015-09-07 15:10:07        

Wakacje w Bibliotece Publicznej w Miastku i Filiach Bibliotecznych upłynęły w miłej atmosferze.  Dzieci miały okazję brać udział w różnych konkursach, zabawach, zajęciach i innych formach spędzania wolnego czasu.
 Podobnie jak w roku poprzednim  w Bibliotece Publicznej odbył się  m.in. konkurs czytelniczy w formie pisemnej ph. „Umysłowy zawrót głowy”(należało odpowiedzieć na pytania) i konkurs plastyczny „Letnie wyprawy”. Konkursy trwały do 21.08.2015 r., a wręczenie nagród odbyło się 27.08.15 r. Odbyły się również zajęcia plastyczne, turnieje gier stołowych, kalambury, konkurs szybkiego pisania na klawiaturze i na ładnie przeczytany wiersz Jana Brzechwy, głośne czytanie bajek i fragmentów książek Edmunda Niziurskiego, a także ciekawe układanie tangramów i inne zabawy oraz zajęcia.
Filia Biblioteczna w Słosinku wspólnie z Wiejską Świetlicą zorganizowała na wolnym powietrzu przed biblioteką imprezę "Grillowanie" dla dzieci i młodzieży z okazji rozpoczęcia wakacji. Ponadto zorganizowano również dla uczestników różne gry i zabawy. W Filiach Bibliotecznych w Świerznie i Dretyniu również dzieci brały udział m.in. w konkursie plastycznym „Wesoły autoportret”, czy  „Pamiątka z wakacji”, w zajęciach kulinarnych "Sałatki owocowe",   Zgaduj-zgadula” oraz w Czytanie ulubionych bajek pod chmurką”.
Wszystkie formy były ciekawą alternatywą spędzania  wolnego czasu.
Na każdego uczestnika czekała miła niespodzianka w postaci słodyczy natomiast laureaci otrzymywali nagrody rzeczowe,  m.in. sponsorowane przez Miejsko Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku.
Wakacje zakończono 27.08.2015 r. poprzez wręczenie nagród laureatom konkursów.
Do końca roku kalendarzowego Biblioteka planuje przeprowadzić dla dzieci i młodzieży szereg pogadanek na tematy okolicznościowych np. pory roku, „Święto Niepodległości”, „Biblioteka jaką mam i o jakiej marzę” ( z okazji 70-lecia biblioteki), "Świąt Bożego Narodzenia”, czy „Biblioteka i jej zbiory”.  Do ważniejszych form należy zaliczyć także spotkania i  konkursy o zasięgu gminnym tj.
-  Spotkania z  dziećmi w przedszkolach i szkołach „Z bajką na co dzień”
-  Konkurs  literacki  dla dzieci i młodzieży w wieku do lat 19, p.h. „Nałogi?  Zdecydowanie Nie!” 
-  Konkurs  plastyczny  przeznaczony  dla  dzieci i  młodzieży w wieku  od 6  do 16 lat   -  „Przyroda potrzebuje przyjaciół”
 -  Konkurs  plastyczny i  literacki  dla  dzieci  i  młodzieży w wieku od 6 do 19 lat  ph. „Biblioteka Publiczna w Miastku dziś  i jutro  ” (z okazji 70-lecia BP)
Dla czytelnika dorosłego przewidziano kontynuację spotkań Klubu Miłośników Książek, Konkurs literacki „Promujemy swoje miasto wierszem i prozą”  (w ramach programu  Nasz Patriotyzm”),  „Warsztaty e- seniora” – warsztaty komputerowe (c.d.) ,Montaż  
 słowno-muzyczny ”Z biblioteką i książką w tle”.  W czytelni zawsze można obejrzeć ciekawe wystawy - również okolicznościowe.