Młodzi Litwini w Gimnazjum 2015-09-09 09:53:37        

Wczoraj (08 września) do miasteckiego gimnazjum przyjechała 14-osobowa grupa młodzieży z partnerskiego Gimnazjum w Tytuvenai na Litwie. Opiekuje się nimi dwójka nauczycieli - muzyki i języka angielskiego. Młodzi Litwini wspólnie z uczniami miasteckiego już od końca maja 2015 roku realizują projekt edukacyjny „Chroń środowisko – możesz więcej niż myślisz”. Został on opracowany wspólnie przez Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe oraz nauczycieli Gimnazjum w Miastku. Realizacja projektu zakończona będzie 29.09.2015r., a wspólne działania w regionie miasteckim potrwają do poniedziałku 14 września. Celem projektu jest przeprowadzenie badań oceniających stan jakości wody na terenie naszych „małych ojczyzn” oraz zrealizowanie działań służących szeroko rozumianemu dialogowi międzykulturowemu. W trakcie realizacji niniejszego projektu młodzież dwóch krajów wykorzysta swoje zdolności badawcze, artystyczne do przygotowania i zaprezentowania w środowisku miasteckim koncertu słowno-muzycznego. Na projekt pozyskano środki z Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ w wysokości prawie 10 tysięcy euro. Wczoraj po powitaniu Litwinów przez dyrektora Gimnazjum Kazimierza Kowalewskiego, nauczycieli i młodzieży - całą grupę, w tym uczniów z miasteckiego Gimnazjum zakwaterowano w internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, a następnie Litwini i Polacy wzięli udział w warsztatach językowych "Poznajemy język sąsiada" - opracowanie tematycznych słowników polsko-litewskich. Odbył się też wieczór międzykulturowy - karaoke po polsku, litewsku, kaszubsku i ukraińsku. Dziś (środa, 09.09) w Gimnazjum odbyły się warsztaty artystyczne - przygotowanie koncertu słowno-muzycznego "Chroń środowisko - możesz więcej niż myślisz". Uczestników projektu czeka też gra terenowa paintball i turniej rycerski na Górze Królewskiej. W czwartek pojadą do Wdzydz Kiszewskich, gdzie zwiedzą Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny, a w piątek uczestniczyć będą w warsztatach ekologicznych i wieczorze międzykulturowym. Z kolei w sobotę pojadą do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, a w niedzielę wybiorą się do Nowej Brdy, gdzie złożą kwiaty pod obeliskiem Jana Pawła II. Po południu młodzież litewska gościć będzie w domach swoich rówieśników. Ostatniego dnia pobytu w Miastku Litwini wraz ze swymi przyjaciółmi spotkają się w Centrum Informacji Turystycznej, a na koniec wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w koncercie słowno-muzycznym "Chroń środowisko - możesz więcej niż myślisz". Warto tu podkreślić, że uczestnicy projektu porozumiewają się ze sobą w języku angielskim i warto dodać, że miastecka młodzież doskonale daje sobie radę w konwersacji. Obie grupy szybko się zaprzyjaźniły, mając za sobą szereg wcześniejszych kontaktów e-mailowych.