Ankieta - klub dziecięcy 2015-09-09 14:41:59        

W związku z pojawiającą się możliwością utworzenia na terenie naszej gminy klubów dziecięcych, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety (szczególnie zależy nam na opinii rodziców posiadających dzieci w wieku żłobkowym). Ankieta ma na celu rozeznanie, czy na terenie naszej gminy jest zapotrzebowanie na objęcie opieką i edukacją dzieci w wieku żłobkowym. Kluby dziecięce mają za zadanie zapewnić opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną w warunkach zbliżonych do warunków domowych dzieciom w wieku od ukończenia przez nie 1 roku życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia. W klubie dziecięcym zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 5 godzin dziennie względem każdego dziecka.

http://www.survio.com/survey/d/N1K2W2E5T6J4F9V9C