W Łodzierzy powstała pracownia sprzedaży 2015-09-10 08:53:06        

Specjalna pracownia przeznaczona do egzaminowania, ale też do nabywania umiejętności przez młodych sprzedawców powstała w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy. Reforma szkolnictwa nakłada na młodzież uczącą się zawodu, obowiązek zdawania egzaminu, który nadaje kwalifikacje. Młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy kształcącą się w zawodzie sprzedawca aby zdobyć kwalifikacje musiała je zdobywać na egzaminie w Bytowie. Chcieliśmy aby egzamin mógł być zdawany w naszej szkole. Stąd też dążyliśmy do przygotowania takiej sali-wyjaśnia Mariusz Treder dyrektor ZSP w Łodzierzy . W pracowni pojawiło się wyposażenie typowe dla sklepu, regały z towarem, lada a na niej waga, czytnik kodu, metkownica i kasa fiskalna. Przygotowano trzy takie stanowiska. Sprzęt zakupiono ze środków pozyskanych przez szkołę. Uczniowie z Łodzierzy z klasy ZSZ w zawodzie sprzedawca praktykę odbywa w sklepach, w szkole uczy się teorii. Teraz na bieżąco będą mogli sprawdzać swoją wiedze umiejętności.