Współpraca zagraniczna w roku 2015 2015-09-10 09:04:58        

W roku 2015 przyjęliśmy w gminie Miastko łącznie prawie 80 osób, w tym 51-osobową grupę Niemców i Francuzów oraz 25 Litwinów z miast partnerskich: Bad Fallingbostel (Niemcy),  Periers (Francja) i Tytuvenai (Litwa). Na Litwę wyjechało osiem osób, a do Niemiec - cztery. Dofinansowaliśmy wyjazdy 125 uczniów do Niemiec, w tym 25 osób z Zespołu Szkół w Dretyniu do Gartow, 14 osób - członków zespołu tanecznego Związku Ludności Pochodzenia Niemieckiego do Bad Fallingbostel, 20 uczniów Gimnazjum w Miastku do Niemiec, 18 zawodników UKS Basket na zawody sportowe do Niemiec, 18 piłkarzy z MKS Start Miastko na turniej do Bad Fallingbostel oraz 35 zawodniczek i trenerów UKS Morena do Bad Fallingbostel.

Najważniejsze przedsięwzięcia, które udało się zrealizować w roku 2015 to:
1. Przyjęcie 51-osobowej grupy Niemców i Francuzów w dniach od 30 kwietnia do 04 maja 2015 roku.
2. Doprowadzenie do odsłonięcia "Ściany Partnerstwa" budynku przy ul. Dworcowej z wizerunkami charakterystycznych obiektów dla miast: Tytuvenai, Periers, Bad Fallingbostel i Miastko.
3. Pomoc organizacyjna i finansowa dotycząca wymiany uczniowskiej pomiędzy szkołami w Bad Fallingbostel i Tytuvenai a miasteckim Gimnazjum oraz pomiędzy Zespołem szkół w Dretyniu w wyjeździe uczniów do Gartow.
4. Wysłanie delegacji miasteckiej do Tytuvenai i przyjęcie delegacji litewskiej w Miastku.
5. Wysłanie młodych piłkarzy, siatkarek i koszykarek na turnieje do Bad Fallingbostel.
6. Promocja miast partnerskich w postaci wystaw, prelekcji i spotkań w Centrum Informacji Turystycznej.
7. Napisanie wniosku  " Różnorodnością kulturową wzmacniamy zintegrowana Europę - międzypokoleniowe zbliżenie mieszkańców miast partnerskich Miastka i Tytuvenai" i wysłanie go do Brukseli.

Chronologia współpracy zagranicznej w roku 2015:

1. Wizyta Niemców i Francuzów w Miastku

Na przełomie kwietnia i maja 2015 roku w Miastku gościło ponad pięćdziesiąt osób z miast partnerskich - Bad Fallingbostel w Niemczech i Periers we Francji. Francuzi z racji tego, że przyjechali dzień wcześniej niż Niemcy - 1 maja wzięli udział w uroczystym otwarciu kąpieliska Lednik. Uczestniczyli także w prezentacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, zwiedzili Miastko, a wieczorem przywitali gości z Niemiec. W sobotę obydwie grupy były na zamku w Bytowie, a w niedzielę uczestniczyły w uroczystości trzeciomajowej pod Pomnikiem Narodu Polskiego. Goście z Niemiec i Franci obejrzeli też Ścianę Miast Partnerskich. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali - Karin Thorey - burmistrz Bad Fallingbostel i Gabriel Daube - mer Periers, burmistrz Roman Ramion i twórca Ściany - Arkadiusz Dąbrowski. Na ścianie przy Centrum Informacji Turystycznej powstały herby miast partnerskich i wizerunki charakterystycznych obiektów tych miast, a więc kościoły. Dodatkowo powstała mapa Europy z zaznaczonymi miastami partnerskimi. Ważnym momentem w czasie wizyty był udział gości z Niemiec i Francji w uroczystości pod Pomnikiem Narodu Polskiego. Uroczystości z okazji 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego maja rozpoczęły się od mszy w intencji Ojczyzny z kościele p.w. Miłosierdzia Bożego. Następnie uczestnicy mszy z orkiestrą dętą ze Złocieńca oraz pocztami sztandarowymi na czele przemaszerowali do parku. Na początek trzeciomajowej uroczystości przy Pomniku Narodu Polskiego odegrano trzy hymny państwowe - polski, niemiecki i francuski, bowiem do Miastka przyjechały liczne delegacje z miast partnerskich - Periers we Francji i Bad Fallingbostel w Niemczech. Następnie głos zabrał burmistrz Roman Ramion i rozpoczęło się składanie wiązanek kwiatów, m.in. od burmistrz Bad Fallingbostel Karin Thorey i mera Periers Gabriela Dauba.

2. Uczniowie z Dretynia w Gartow

W dniach od 3 maja do 9 maja 2015 roku grupa 25 uczniów z Zespołu Szkół w Dretyniu przebywała wraz z dyrektorem Pawłem Biernackim, nauczycielkami p. Anitą Wierzchoń i p. Ewą Kowalik oraz przewodniczącym Rady Rodziców Sławomirem Mnichem w miejscowości Gartow, która leży w Dolnej Saksonii, 130 km od Hamburga w Niemczech. Wymiana młodzieży miała na celu zapoznanie ze zwyczajami, szkołą, kulturą i życiem codziennym Niemców. Ponadto uczniowie mieszkając u rodzin niemieckich mieli okazję poznać bliżej swoich rówieśników ich codzienność, obowiązki i zainteresowania. Bardzo ważnym aspektem wymiany była motywacja do nauki języków obcych (j. niemieckiego i j. angielskiego). Uczniowie mieli okazję przekonać się osobiście o tym, jak ważna jest umiejętność komunikowania się za granicą. Podczas pobytu uczniowie zwiedzili m.in. Luneburg – miasto z historyczną zabudową, Muzeum Soli, jeden z największych parków rozrywki w Europie - Heide-Park, odbyli wycieczkę rowerową wzdłuż Łaby, podczas której przeprawiali promem przez rzekę. Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli także w zajęciach lekcyjnych poznając m.in. metody nauczania i program szkoły niemieckiej. Od tego roku szkoła w Gartow zmieniała nazwę na Grund und Oberschule Gartow. Do części szkoły podstawowej uczęszczają dzieci od 6 do 10 roku życia. Następnie kontynuują naukę w Oberschule od klasy 5 do 10 lub wybierają gimnazjum w miejscowości Luchow oddalonej od Gartow o 10 km. W związku ze zminą nazwy i strukturą szkoły dyrektorzy Andreas Witow z Gartow i Paweł Biernacki z Dretynia podpisali umowę o dalszej współpracy szkół, polegającej na corocznej wymianie uczniów. Wymianę, dzięki napisanemu przez Zespół Szkół w Dretyniu i Grund und Oberschule w Gartow programowi, współfinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży z siedzibą w Warszawie oraz Urząd Miejski w Miastku.

3. Gimnazjaliści z Miastka w Bad Fallingbostel

Przez  tydzień (od 30 maja do 5 czerwca) 18-osobowa grupa miasteckich gimnazjalistów pod opieką Małgorzaty Kuny i Lidii Rekowskiej przebywała w mieście partnerskim Bad Fallingbostel. Dzięki podpisanej w 2013 roku umowie partnerskiej uczniowie z Miastka pojechali z rewizytą  na zaproszenie uczniów i nauczycieli Oberschule Bad Fallingbostel. Młodzi Polacy mieszkali u swych rówieśników i wraz z nimi oraz młodymi Francuzami z partnerskiego miasta Périers uczestniczyli w bogatym programie integracyjnym. Niedzielę gimnazjaliści spędzili wspólnie ze swymi kolegami z Niemiec i ich rodzinami. Jedni byli w Heide-Parku (parku rozrywki) w Soltau, inni w Vogelpark w Walsrode (parku ptaków), w Barfusspark w Egestorf (tzw. „parku bosym”), jeszcze inni grillowali. W poniedziałek rano w Oberschule Bad Fallingbostel przywitał gimnazjalistów dyrektor szkoły partnerskiej –  Andreas Dzionsko oraz przewodniczący Komitetu Partnerstwa Miast – Jens Zillmann. Potem  dyrektor oprowadził swych gości z Polski po szkole. Po południu uczniowie gimnazjum w Miastku wraz ze swymi kolegami wzięli udział w grze miejskiej, poznając w ten sposób miasto Bad Fallingbostel. Wtorek rozpoczął się od spotkania w ratuszu z panią burmistrz Karin Thorey, która w interesujący sposób przybliżyła młodym Polakom i Francuzom historię i aktualną sytuację miasta. Następnie zaprosiła wszystkich na lody do słynnej lodziarni przy ratuszu. A potem w zaprzyjaźnionej szkole rozpoczęła się realizacja projektów – w gotowaniu, malowaniu, fotografowaniu, akrobacjach, tańcu, śpiewaniu i drukowaniu pamiątkowych toreb. Środę gimnazjaliści  spędzili w Hamburgu. Dojechali doń niemiecką koleją. Potem było zwiedzanie miasta: spacer po wspaniałej zabytkowej Dzielnicy Spichlerzy, wycieczka tramwajem wodnym po porcie, skąd rozpościerał się niezapomniany widok na  nowo powstającą filharmonię Elbphilharmonie, wizyta w neorenesansowym ratuszu miejskim, siedzibie Senatu, przejażdżka metrem oraz spacer po słynnej „ulicy rozpusty” – Reeperbahn. W czwartek rano gimnazjaliści zwiedzili zakład AFP, który zajmuje się organizowaniem kształcenia oraz miejscowy symboliczny Cmentarz Bezimiennych poświęcony rosyjskim jeńcom wojennym. Po południu na pikniku, który był jednocześnie pożegnaniem z uczniami z Miastka, uczestnicy trójstronnej wymiany zaprezentowali efekty projektów przed uczniami i rodzicami goszczącymi polskich i francuskich uczniów. Szybko nadszedł czas pożegnania. „Było bardzo fajnie, za krótko, szkoda wracać” – takimi słowami podsumowali gimnazjaliści wizytę u swoich kolegów w Niemczech.

4. Samorządowcy gminy Miastko na święcie gminy Tytuvenai

W czerwcu 2015 roku samorządowcy Miastka przebywali w Tytuvenai. Pod wodzą burmistrza Romana Ramiona i przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Basary samorządowcy Miastka uczestniczyli w święcie miasta, na którym spotkali sie m.in. z Jonasem Jagminasem - byłym wicepremierem Litwy, a także z posłami do Parlamenty Litwy. Uczestniczyli także w uroczystej mszy świętej z udziałem księdza biskupa z Poniewieża. W szkolnej bibliotece Gimnazjum w Tytuvenai dyrektor miasteckiej biblioteki Ewa Szyca przekazała uczniom dar w postaci albumów i książek wydanych w języku angielskim. W rozmowie z Irmą Stankuviene - dyrektorem Gimnazjum ustalono szczegóły przyjazdu młodzieży litewskiej we wrześniu do Miastka. Młodzi Litwini we wrześniu przyjadą do Miastka na zaproszenie uczniów tutejszego Gimnazjum i będą realizować wspólny projekt "Chroń środowisko - możesz więcej niż myślisz". Samorządowcy Miastka spotkali się także z biznesmenami rejonu Kelme, a także zostali przyjęci przez władze tamtejszego rejonu.

5. Miastczanie na uroczystościach w Bad Fallingbostel

W czerwcu w Bad Fallingbostel przez weekend przebywała 14-osobowa grupa taneczna ze Związku Ludności Pochodzenia Niemieckiego, gdzie wystąpiła  na jubileuszu Heimatkreisu Rummelsburg. W wyjeździe wzięła tez udział czteroosobowa delegacja władz gminy.

 6. Miasteccy sportowcy u przyjaciół w Niemczech

W czerwcu pojechała na trzy dni 18-osobowa grupa zawodniczek i opiekunów UKS Basket Miastko. Wyjazd miał charakter typowo rekreacyjny, bowiem dziewczęta były w Heide Parku i Serengeti Parku oraz zwiedziły Bad Fallingbostel.

Z kolei w lipcu do Bad Fallingbostel wyjechały zawodniczki UKS Morena i MKS Start Miastko. Młodzież zwiedzała miasto, Heide Park i SerengetiPark. Wyjazdy miały charakter wypoczynkowo-poznawczy, a dodatkowo młodzi piłkarze Startu uczestniczyli w turnieju piłkarskim.

7. Litwini w Miastku

We wrześniu gościli w Miastku przedstawiciele samorządowców z miasta partnerskiego Tytuvenai na Litwie. Ośmioosobową delegacją kierował Romas Čerkauskas  - starosta Tytuvenai. Litwini zwiedzili miastecki zakład DAJAR, a także kąpielisko nad Lednikiem. Następnie w Centrum Informacji Turystycznej wzięli udział w konferencji poświęconej współpracy polsko-litewskiej i możliwościom jej dalszego rozwoju. W spotkaniu poza Litwinami i miasteckimi samorządowcami uczestniczyli szefowie Słupskiego Porozumienia Obywatelskiego - prezes Andrzej Twardowski i członek zarządu Witold Paukszto. O rozwijanie różnych form współpracy, w tym gospodarczej apelowała Irena Sirusiene, dyrektor w Starostwie Powiatowym w Kelme, a także starosta Romas Cerkauskas i burmistrz Miastka Roman Ramion. Następnie goście i władze gminy Miastko dokonały uroczystego odsłonięcia "Ściany partnerstwa" przy CIT, na której obok herbów i wizerunków miast partnerskich Miastka - Periers i Bad Fallingbostel, znalazł się herb Tytuvenai i wizerunek klasztoru w tym mieście.

W piątek jeszcze goście odwiedzili stanicę wędkarską koła PZW Karaś w Wołczy Wielkiej, a w sobotę uczestniczyli w programie przygotowanym przez władze Polanowa i Darłowa.  W niedzielę odwiedzili też Borne Sulinowo. Na zakończenie swego pobytu w Miastku Litwini zaprosili miastczan do swego nowego Centrum Pielgrzymkowego w Tytuvenai, a także do udziału w realizacji następnych wspólnych projektów. Kolejne wspólne działanie to przyjazd 09 września kilkunastosobowej grupy młodzieży Litewskiej do miasteckiego Gimnazjum i realizacja projektu "Chroń środowisko - możesz więcej niż myślisz". Projekt ten realizować będą 32 osoby (po 16 uczniów obydwu gimnazjów).

8. Młodzież litewska w Gimnazjum

Młodzi Litwini wspólnie z uczniami miasteckiego już  od końca maja 2015 roku realizują projekt edukacyjny „Chroń środowisko – możesz więcej niż myślisz”. Został on opracowany wspólnie przez Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe oraz nauczycieli Gimnazjum w Miastku. Realizacja projektu zakończona będzie 29.09.2015r., a wspólne działania w regionie miasteckim potrwają do poniedziałku 14 września. Do Miastka przyjechało 16 osób - uczestników projektu.
Celem projektu jest przeprowadzenie badań oceniających stan jakości wody na terenie naszych „małych ojczyzn” oraz zrealizowanie działań służących szeroko rozumianemu dialogowi międzykulturowemu. W trakcie realizacji niniejszego projektu młodzież dwóch krajów wykorzysta swoje zdolności badawcze, artystyczne do przygotowania i zaprezentowania w środowisku miasteckim koncertu słowno-muzycznego. Na projekt pozyskano środki z Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ w wysokości prawie 10 tysięcy euro.

Plan pracy Komitetu Partnerstwa Miast na rok 2016
1. Wysłanie prawie 30-osobowej grupy na przełomie kwietnia i maja 2016 roku do Bad Fallingbostel na spotkanie miast partnerskich - Periers, Miastko, Bad Fallingbostel. Prezentacja własnego stoiska promocyjnego.
2. Pomoc organizacyjna i finansowa dotycząca wymiany uczniowskiej i grup sportowców w wyjazdach zagranicznych i przyjęciu młodzieży  w Miastku.
3. W przypadku zatwierdzenia wniosku "Różnorodnością kulturową wzmacniamy zintegrowaną Europę - międzypokoleniowe zbliżenie mieszkańców miast partnerskich Miastka i Tytuvenai" - przygotowanie wyjazdu ponad 50-osobowej grupy mieszkańców gminy na Litwę.
4. W przypadku braku akceptacji wniosku "litewskiego" - organizacja wyjazdu 8-osobowej delegacji samorządowców miasteckich do Tytuvenai oraz przyjęcie 8-osobowej grupy Litwinów w Miastku.