Integracja i aktywizacja w powiecie bytowskim 2015-09-18 10:10:04        

Stowarzyszenie Loko-motywa z Czarnej Dąbrówki, w dniach od 13 lipca do 12 września 2015r. realizowało projekt pod nazwą "Integracja i aktywizacja w powiecie bytowskim" w ramach Programu Aktywizacja i Integracja społeczna osób bezrobotnych. Środki na realizację Projektu zapewnił Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie. Działaniami aktywizacji i integracji społecznej objętych zostało 40 osób bezrobotnych oddalonych od rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu bytowskiego. Zostały utworzone 4 grupy, 1 Grupa z Czarnej Dąbrówki, 1 Grupa z Miastka, oraz 2 Grupy z Bytowa. W jednej grupie bytowskiej znalazły się również 4 osoby z Gminy Tuchomie. Każda grupa otrzymała takie samo wsparcie w postaci zajęć i działań środowiskowych (integracyjnych). Warsztaty dotyczyły tematów: 1 - identyfikacja problemów, potrzeb oraz oczekiwań uczestników 2 - diagnoza osobowości, zainteresowań, 3 - trening umiejętności społecznych. 4.- motywacja do zmiany istniejącej sytuacji społeczno zawodowej, 5.- Poruszanie się po rynku pracy, Warsztaty trwały przez 2 miesiące po 10godzin w tygodniu, dla każdej grupy osobno. Razem każda grupa uczestniczyła w 75 godzinach warsztatów aktywizacji i integracji społecznej oraz dodatkowo każdy uczestnik został objęty 5 godzinnym wsparciem indywidualnym. W ramach podsumowania Programu zorganizowano spotkania integracyjne przy ognisku podczas których, uczestnicy mieli możliwość wypowiedzenia się na temat udziału w projekcie. Wszyscy chętnie włączyli się w przygotowanie ogniska jak również z radością wzięli udział w zabawach dla nich przygotowanych. Grupy bardzo się zintegrowały i żal było się rozstawać.