Razem możemy więcej 2015-09-23 07:25:49        

22 września br. rozpoczęła się realizacja wspólnych działań projektu edukacyjnego Miasteckiego Stowarzyszenia Oświatowego pt. ,,Razem możemy więcej”, którego uczestnikami jest 57 osobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku oraz Szkoły Średniej we Lwowie. Wspólne działania w Miastku i regionie miasteckim zostaną przeprowadzone do 30.09.2015r. Temat projektu oscyluje wokół działań artystycznych i wolontariackich. Jego celem jest m. in. rozwijanie postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, pobudzenie i rozwój aktywności wolontariackiej młodzieży oraz służenie szeroko rozumianemu dialogowi międzykulturowemu. W ramach wspólnych działań, w oparciu o aktywne metody edukacji pozaformalnej, realizowane będą m. in. różnorodne przedsięwzięcia wolontariackie z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Miastku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tursku. Realizacja projektu rozpoczęła się 30 VI 2015r. i potrwa do 20 XI 2015r. Niniejszy projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 45 tys. zł w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą ,,Polsko-ukraińska współpraca młodzieży”.