Porozumienie Między Burmistrzami 2015-09-23 09:04:53        

Burmistrz Miastka Roman Ramion w imieniu Gminy Miastko przystąpił do Porozumienia Burmistrzów. Jest to oddolny ruch europejski skupiający władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie zobowiązują się do podniesienia efektywności energetycznej oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii na swoim terenie. Celem sygnatariuszy Porozumienia jest wykroczenie poza przyjęty na szczeblu unijnym cel redukcji emisji CO2 o 20 % do 2020 roku. Aby ten cel osiągnąć i przełożyć swoje polityczne zobowiązanie na konkretne działania i projekty, sygnatariusze Porozumienia podejmują się sporządzenia bazowej inwentaryzacji emisji (BEI), opracowania i wdrożenia Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) oraz zaangażowania mieszkańców i lokalnych interesariuszy w proenergetyczne działania. Wsparcia sygnatariuszom Porozumienia udzielają: Komisja Europejska, Biuro Porozumienia Burmistrzów oraz tzw. Koordynatorzy Porozumienia i Organizacje Wspierające Porozumienie. Porozumienie podpisało 19 burmistrzów pomorskich miast. Uroczystość odbyła się w Sopocie, a poza burmistrzami wzięli w niej udział - Danuta Grodzicka-Kozak - prezes WFOŚiGW oraz Mieczysław Struk - marszałek województwa pomorskiego.