Sesja Rady Miejskiej 2015-09-24 09:43:56        

W piątek, 25 września o godz. 11.00 w sali herbowej Urzędu miejskiego odbędzie się 15. posiedzenie Rady Miejskiej VII kadencji. W porządku obrad przewiduje się m.in. wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2015, przyjęcie aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta i gminy Miastko do roku 20130" oraz przyjęcie "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy na lata 2014 - 20120". Radni podejmą też uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie zapewnienia transportu i opieki dla dzieci niepełnosprawnych. Wysłuchają także informacji na rynku pracy w roku 2014 w gminie Miastko, a przewodniczący komisji Rady złożą sprawozdania z prac stałych komisji Rady za I półrocze 2015 roku.