Wizyta Pomorskiego Partnerstwa Naturowego w Miastku 2015-08-03 11:10:00        

31 lipca br. w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku odbyła się konferencja podsumowująca Pomorskiego Partnerstwa Naturowego na obszarach Natura 2000 pod kątem przyrodniczym oraz dotycząca możliwości prowadzenia działalności gospodarczej i przykładów działania istniejących przedsiębiorstw. Obecni byli uczestnicy PPN, kadra projektu PPN, przedsiębiorcy, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Miastku, radni Rady Miejskiej w Miastku, przedstawiciele organizacji społecznych, Lasów Państwowych i mieszkańcy gminy żywo zainteresowani prezentowaną problematyką. Konferencję rozpoczęła pani wice-burmistrz witając zgromadzonych, następnie oddała głos pani dr Barbarze Wojtasik, która poprowadziła wykład na temat "Ochrona zbiorników wodnych i rzek". Wykład dotyczył zależności między pracą naukowo-monitoringową, ochroną czynną a edukacją. Pani dr Wojtasik objaśniała uczestnikom, jak ważne są badania monitoringowe. Można w nich wykorzystywać na przykład drobne organizmy wskaźnikowe, co pozwala określić stan danego zbiornika. Podkreśliła też znaczenie edukacji dla dalszej ochrony zbiorników, ponieważ dzięki większej społecznej świadomości w tej kwestii może to być pomocne od kosztownych działań rekultywacyjnych. Prezentację podsumowującą działania Pomorskiego Partnerstwa Naturowego poprowadziła pani mgr inż. Grażyna Filipczuk – Szester, reprezentująca Fundację Poszanowania Energii w Gdańsku. Prezentacja pokazała historię Fundacji, jej cele i założenia. Grażyna Szester opowiedziała również o inteligentnych specjalizacjach Pomorza, procesie ich identyfikacji w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski województwa pomorskiego, powoływaniu partnerstw z innymi firmami i instytucjami w tym celu oraz o wynikach konkursu. W województwie pomorskim ustalono 4 inteligentne specjalizacje: technologie off-shore i portowo-logistyczne, technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie, technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii paliw, technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się. Fundacja poszanowania Energii jest jednym z liderów ISP3 Omówiła także i podsumowała przebieg realizacji projektu PPN w programie Generalnej Dyrekcji Środowiska „Natura i gospodarka-platforma dialogu”. Konferencję zakończyła prezentacja pani Burmistrz Ewy Kapłan, która dotyczyła form ochrony przyrody na terenie gminy Miastko, w tym m.in. terenów objętych programem Natura 2000 w okolicach Miastka oraz jezior lobeliowych, stanowiącą niezwykle rzadką formę przyrody. Po konferencji odbyła się wystawa prac Arkadiusza Dąbrowskiego, lokalnego plastyka, którego prace ukazywały koncepcyjny wygląd „Miasta w koronach drzew”. Pomysłodawcą zagospodarowania przestrzeni jest, prezes Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego- Aleksander Szopa. Pan Dąbrowski opowiedział zebranym uczestnikom o swoich inspiracjach i pomysłach zmian, jakie warto wprowadzić na tereny Miastka i okolic. Ważnym elementem jego opowieści był pomysł zbudowania specjalnych konstrukcji wysokościowych w pobliskich lasach, które posiadają świetne ku temu warunki wynikające z ukształtowania terenu. Zbocza, pagórki, wąwozy z wysokimi drzewami (do 40m) mogą wprawić zwiedzających w prawdziwy zachwyt. Charakter tego miejsca jest związany z legendą o burmistrzu (zbójcy?) Rummelu-założycielu miasta. Miastko może się także się poszczycić świetną lokalizacją, malowniczymi jeziorami, pięknymi lasami i bliskością innych atrakcji. Wielki potencjał turystyczny Miastka sprawia, że jest on atrakcyjnym miejscem już teraz dla przyjezdnych. Zbudowanie opisanego „Miasta w Koronach Drzew” podniosło by jeszcze bardziej jego atrakcyjność, a przede wszystkim stanowiłoby o jego oryginalności w skali całego kraju. W samym Miastku jest mało zabytków – jedynie kościół i wieża ciśnień, jednak okolica obfituje w walory krajobrazowe i bez wątpienia przyciągnęłaby miłośników przyrody. Pani Dagmara Czapiewska – Żółtowłos oprowadziła uczestników konferencji po okolicznych lasach, które były nie tylko urokliwe, ale też przybliżały turystom miejscowe legendy. Wszelkie pomysły dotyczące tego miejsca nie powinny zostać zmarnowane.