Zmarł Algis Krutkievičius 2015-09-25 15:21:19        

Zarówno Litwini jak i Polacy ponieśli dużą stratę, bowiem zmarł Algis Krutkievičius - wielki propagator rozwoju przyjaźni pomiędzy naszymi narodami. Miał 64 lata i ostatnio pracował w Wydziale Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kelme. Mimo że był Litwinem, doskonale znał język polski. Jak mawiał - nauczył się go od sąsiadów - Polaków. Od lat był tłumaczem oficjalnej delegacji Biłgoraja, a od kilku lat także delegacji samorządowców miasteckich. Używał pięknego, kresowego literackiego języka polskiego. Był człowiekiem niezwykle ciepłym, przyjaznym i kulturalnym. Miastko wraz z delegacją władz odwiedził tylko raz - w ubiegłym roku. W tym roku zdrowie nie pozwoliło mu na przyjazd do nas. Algis Krutkievičius był bardzo wykształconym człowiekiem. Ukończył m.in. Wyższą Szkołę Muzyczną w Wilnie o kierunku dyrygentura chóralna. Następnie kontynuował studia na tym kierunku w Konserwatorium Muzycznym w Kłajpedzie. Po studiach pracował w szkole jako nauczyciel muzyki, a następnie jako zastępca dyrektora. Był organizatorem wielu festiwali śpiewaczych, w tym Narodowego Festiwalu Pieśni. Pracował w Wydziale Kultury w Kalvarii, a następnie jako zastępca kierownika Wydziału Kultury w Rejonie Kelme. Od roku 1980 aż do śmierci prowadził w Kelme chór mieszany, z którym występował na estradach w kraju i za granicą, m.in. w Estonii i Szwecji. Organizował wiele przedsięwzięć kulturalnych, w tym wystaw, koncertów i spotkań. Był człowiekiem powszechnie znanym nie tylko wśród działaczy kultury na Litwie. Będzie nam Go bardzo brakować. Algis Krutkievičius na zawsze pozostanie w naszej pamięci.