Nabór wniosków na stypendia sportowe 2015-09-28 14:01:43        

Wnioski należy składać do dnia 15 października 2015 roku. Będą one rozpatrzone w ciągu 3 miesięcy od końcowej daty terminu składania. Stypendia sportowe Marszałka Województwa Pomorskiego przeznaczone są dla sportowców wybitnie uzdolnionych w kategoriach: 1. młodzieżowca, 2. juniora 3. juniora młodszego 4. sportowców niepełnosprawnych w wieku do 25 lat.
Uwaga: Wnioski należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej 21/27 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - Referat Sportu, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27. Wnioski o stypendia sportowe należy wypełnić czytelnie i w sposób kompletny (powinny być wypełnione wszystkie rubryki, powinny zawierać właściwe opinie i podpisy). W innym przypadku wnioski nie będą rozpatrywane z przyczyn formalnych. Wnioski należy składać według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr 180/IX/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku. Szczegółowe informacje, wraz z treścią cytowanej uchwały oraz wnioskami do pobrania dostępne są na naszej stronie internetowej: http://pomorskiewunii.pomorskie.eu/web/departament-edukacji-i-sportu/stypendia-sportowe