Razem możemy więcej 2015-10-01 09:50:41        

Zakończono realizację wspólnych działań projektu edukacyjnego Miasteckiego Stowarzyszenia Oświatowego pt. ,,Razem możemy więcej”, którego uczestnikami była 57 osobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku oraz Szkoły Średniej we Lwowie. Temat projektu oscylował wokół działań artystycznych i wolontariackich. Jego celem było m. in. rozwijanie postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, pobudzenie i rozwój aktywności wolontariackiej młodzieży oraz służenie szeroko rozumianemu dialogowi międzykulturowemu. W ramach wspólnych działań, zrealizowano m. in. różnorodne przedsięwzięcia wolontariackie z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Miastku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tursku. Młodzi Ukraińcy i Polacy byli także na wycieczce w Szymbarku, bawili się razem na dyskotece, a na podsumowanie projektu zorganizowali koncert "Razem możemy więcej". Koncert według oceny widzów był bardzo ciekawy. Ukraińcy wystąpili m.in. z bardzo patriotycznym montażem słowno-muzycznym, a także wspólnie z młodzieżą polską zatańczyli krakowiaka. Swymi umiejętnościami artystycznymi mogła się także popisać młodzież z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i ze Szkoły Podstawowej w Kamnicy. Ostatniego dnia uczestnicy projektu wzięli udział w Centrum Informacji Turystycznej w spotkaniu z wiceburmistrz Miastka Ewą Kapłan. Obejrzeli też miasteckie filmy promocyjne, a także wzięli udział w quizie o Polsce i Ukrainie. Padł wynik remisowy 14:14. Cały projekt został sfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 45 tys. zł w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą ,,Polsko-ukraińska współpraca młodzieży”.