Konkurs literacki dla młodzieży 2015-10-09 12:27:13        

Czytelnia dla Dorosłych Biblioteki Publicznej w Miastku ogłasza Konkurs literacki dla młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i osób dorosłych od 18 roku życia z trenu miasta i gminy Miastko. Konkurs współfinansowany jest przez Starostwo Powiatowe w Bytowie w ramach programu „Nasz patriotyzm”.Temat konkursu: „Biblioteka w mojej małej ojczyźnie”. Prace literackie przyjmowane będą przez Organizatora do 20 listopada br. Uroczyste rozstrzygnięcie i rozdanie nagród odbędzie się 3 grudnia 2015 r. o godz.11:00 w Czytelni dla Dorosłych Biblioteki Publicznej w Miastku. Regulamin Konkursu I. Cel i tematyka konkursu Zadaniem konkursu jest napisanie krótkiego tekstu literackiego (wiersz, esej, opowiadanie lub reportaż) nawiązujący do ciekawego, zabawnego lub zaskakującego wydarzenia związanego z Biblioteką Publiczną w Miastku. Każdy uczestnik zgłasza do konkursu jedną pracę dotąd niepublikowaną i nienagradzaną. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i osób dorosłych od 18 roku życia. Celem konkursu jest upamiętnienie 70- lecia działalności Biblioteki Publicznej w Miastku, promocja biblioteki i jej pozycji w życiu społecznym i kulturalnym, poszerzenie wiedzy na temat biblioteki jako instytucji, rozbudzanie postawy twórczej, promowanie lokalnych talentów, kształtowanie prznależności do małej i wielkiej ojczyzny, budowanie więzi lokalnych opartych na świadomości wspólnego dziedzictwa. II.Termin Prace literackie napisane na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem odręcznym, należy składać w Czytelni dla Dorosłych Biblioteki Publicznej w Miastku lub przesłać drogą e-mailową na adres biblioteka_miastko@poczta.onet.pl w terminie do 20 listopada 2015r. Finał konkursu odbędzie się w Czytelni dla Dorosłych Biblioteki Publicznej dnia 3 grudnia 2015r. o godz. 11:00. III. Warunki konkursu 1. Konkurs jest adresowany do młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i osób dorosłych od 18 roku życia. 2. Przedmiotem konkursu jest tekst literacki (wiersz, esej, opowiadanie lub reportaż) nawiązujący do ciekawego, zabawnego lub zaskakującego wydarzenia związanego z Biblioteką Publiczną w Miastku. 3. Każdy uczestnik zgłasza do konkursu jedną pracę dotąd niepublikowaną i nienagradzaną. Objętość prac nie może przekraczać 3 stron formatu A-4. 4. Zgłoszenie pracy literackiej na konkurs oznacza równocześnie akceptację warunków konkursu i regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 5. Prace należy czytelnie opisać: imię i nazwisko autora, wiek, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy. 6. Nadesłane prace stają się własnością organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich publikacji we wszystkich związanych z konkursem materiałach, z zaznaczeniem nazwiska autora, tytułu pracy i miejsca, które zajęła w konkursie. 7. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna. 8. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, a dla wszystkich uczestników dyplomy oraz wystawa pokonkursowa (również na stronie internetowej biblioteki).