Miejsko-gminne uroczystości Dnia Edukacji Narodowej 2015-10-14 14:25:36        

- SP 2 dwa życzenia dla Was ma - śpiewali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku w trakcie obchodów Dnia Nauczyciela. Były więc kwiaty i życzenia zdrowia, awansów nauczycielskich, uśmiechu na co dzień i sukcesów w pracy. Na początek wystąpiły dzieci z "dwójki" w barwnym programie słowno-taneczno-muzycznym przygotowanym przez panie: Joanne Zabrocką, Ewę Motyl i Bożenę Orłowską. Podobał się cały występ, a szczególnie popis akrobatyki tanecznej w wykonaniu Igi Marciszonek. Potem były życzenia dla wszystkich nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych od burmistrza Romana Ramiona, radnego wojewódzkiego Mirosława Batrucha i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza Śmietany, od Lucyny Kocel - prezes oddziału ZNP, a także od Jerzego Wójtowicza, naczelnika wydziału oświaty Urzędu Miejskiego w Miastku. Na koniec Roman Ramion wręczył Nagrody Burmistrza oraz listy gratulacyjne i podziękowania za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej podejmowanej na rzecz uczniów, szkoły i środowiska: Helenie Binczyk z SP w Słosinku, Irenie Kiedrowskiej z Gimnazjum w Miastku, Ewie Kisielewskiej z SP nr 2, Iwonie Latos z SP nr 2, Anetcie Orczyk - dyrektor SP w Słosinku, Ireneuszowi Płaczkowskiemu z SP w Świerznie, Katarzynie Prolejko-Pocheć z SP nr 1, Lidii Rekowskiej z Gimnazjum w Miastku, Iwonie Ryckiewicz - dyrektor SP w Świerznie i Annie Wojtowicz z SP nr 2 w Miastku. Wręczono też podziękowania dla pracowników, którzy w ubiegłym roku przeszli na zasłużoną emeryturę. Otrzymali je: Aleksandra Sikorska, Wiesław Gryń, Elżbieta Włodarczyk, Zdzisława Jodziewicz i Halina Wiśniewska. Naczelnik Wójtowicz poinformował też zebranych, że na wojewódzkiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostali wyróżnieni: Violetta Piotrowska i Małgorzata Kuna - obie z Gimnazjum w Miastku, a także Bożena Orłowska z SP nr 2 i Bożena Kołtowska z SP nr 1 w Miastku. - Wszystkim pedagogom życzę powodzenia w wypełnianiu trudnych obowiązków, a pracownikom administracji oświatowej dziękuję za trud, bez którego sprawne działanie szkół i przedszkoli nie było możliwe - usłyszeli na koniec uczestnicy uroczystości od naczelnika Wójtowicza.