Nowe boisko dla najmłodszych 2015-10-15 10:33:01        

Z początkiem nowego roku szkolnego zostało otwarte nowe boisko dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. Składa się ono z boiska trawiastego, bieżni dwutorowej wykonanej z tartanu i części rekreacyjnej. Pomysłodawcami tego przedsięwzięcia byli rodzice, nauczyciele i dyrekcja szkoły. Środki finansowe zostały pozyskane dzięki wielkiemu zaangażowaniu Rady Rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, panu Burmistrzowi i licznej grupie darczyńców. W tym celu zorganizowano ,,Bal w stylu jedynki”, festyn rodzinny, kiermasze ciast. Rozprowadzano także kalendarze z wizerunkami uczniów. Cały dochód przeznaczono na budowę boiska. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za dobre serce i przyjazne wsparcie działań szkoły. To wszystko dla naszych uczniów!