Sesja Rady Miejskiej 2015-10-23 07:55:39        

Dziś o godz. 11.00 w sali herbowej Urzędu Miejskiej odbędzie się 16. posiedzenie Rady Miejskiej VII kadencji. Radni po wysłuchaniu sprawozdania z działalności burmistrza Romana Ramiona w okresie międzysesyjnym podejmą szereg uchwał. Dotyczyć one będą m.in. wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu w ramach wspólnej realizacji zadania Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Miastko oraz przejęcia od Powiatu Bytowskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi wyrażenia zgody na zawarcie umowy-porozumienia z Powiatem Bytowskim w sprawie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu. Radni określą też zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz przyjmą Roczny program współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz ustanowią strefy płatnego parkowania w mieście. Rada podejmując stosowne uchwały, zadecyduje o wystąpieniu Gminy Miastko z Fundacji Lokalna Grupa Działania Wrzeciono, a także przyjmie Plan uciepłownienia Miastka na lata 2015 - 2025.