Konkursy w ramach obchodów Dnia Papieskiego 2015-10-26 15:38:31        

Dnia 12.10.2015r. w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Miastku odbyły się szkolne eliminacje Konkursu Poezji i Prozy Karola Wojtyły. Wzięło w nim udział 9 uczniów, którzy recytowali utwory Karola Wojtyły. Po przesłuchaniu uczestników konkursu komisja wytypowała następujących uczniów na konkurs w Łodzierzy: Iga Konwerska- I miejsce, Kinga Borzyszkowska- II miejsce, Izabela Bober- III miejsce. W ramach tych obchodów dnia 13 października 2015r odbył się również konkurs wiedzy „Święty Jan Paweł II – Patron Rodziny”. Brało w nim udział 14 uczniów z klas V, których przygotowała p. Romana Antoniuk. Uczniowie rozwiązywali test składający się z zadań zamkniętych, który polegał na wybraniu prawidłowych odpowiedzi. Po sprawdzeniu testów i obliczeniu wyników komisja wyłoniła laureatów: I miejsce- Hubert Zając kl. V c, II miejsce- Paulina Lamorska kl. Vc, III miejsce- Kacper Skowron kl. Vb