Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego w Gminie Miastko 2015-10-26 15:44:48        

Rada Miejska w Miastku informuje, iż opracowany projekt planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Gminy Miastko został wyłożony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, pok. 23. Uwagi do projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w formie pisemnej mogą być składane bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego (pok. 23) lub kierowane drogą pocztową, na wskazany powyżej adres, w terminie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia, tj. od dnia 23 października 2015 r. do dnia 15 listopada 2015 r.

W załączeniu pliki do pobrania:
1. Projekt Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
2. Formularz zgłaszania uwag