Razem ustanowili rekord 2015-11-03 08:51:25        

Z okazji ogłoszonego przez Europejską Radę Resuscytacji “Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca” pod nazwą Restart a Heart 16 października odbyła się próba pobicia wyniku z 2013 roku w resuscytacji krążeniowo- oddechowej ( RKO). Organizatorem przedsięwzięcia w Polsce była Fundacja WOŚP. Cała akcja trwała pół godziny (w całej Polsce o tej samej porze t.j. 12:00 - 12:30) i polegała na jednoczesnym wykonywaniu RKO na jak największej ilości fantomach, przez jak największą liczbę osób. Dotychczasowy rekord (83 111 osób z 2013 r.) został pobity. Tym razem w akcji RKO wzięło udział 92049 uczestników. Wśród nich byli także uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku. Do ustanowienia rekordu stanęło 93 uczniów ( 67 uczestników w 2013 r.), którzy po całym wydarzeniu zostali nagrodzeni Apteczkami Małego Ratownika WOŚP. Wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia wykazali duże zaangażowanie, było to dla nich ciekawe przeżycie i fantastyczna nauka. Jak sami mówią: „ Nie było łatwo, ale udało nam się, pobiliśmy rekord i pokazaliśmy, że cała Polska potrafi ratować”. Inicjatorką akcji RKO w SP nr 2 w Miastku była nauczycielka Barbara Widzińska, która wraz z pielęgniarką szkolną Mariolą Jażdżewską oraz ratownikiem medycznym Waldemarem Zdrojewskim, czuwała nad jej prawidłowym przebiegiem. Warto nadmienić, że uczniowie SP nr 2 w Miastku od 7 lat realizują program WOŚP „ Ratujemy i Uczymy Ratować ”, dzięki temu kolejne roczniki uczniów klas III zdobywają cenną wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz odbywają wiele ćwiczeń ucząc się praktycznego jej zastosowania. Podsumowaniem ich umiejętności, a jednocześnie próbą sprawdzenia było włączenie się w ogólnopolską akcję RKO.