Dla Syrii i Ukrainy 2015-11-12 08:02:02        

Po raz kolejny nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku włączyli się w organizowaną przez Polską Akcję Humanitarną (PAH) akcję p.n."Świat bez Głodu dla Syrii i Ukrainy". Celem akcji było ukazanie szkolnej społeczności problemu z dostępem do żywności na świecie, szczególnie w krajach gdzie PAH realizuje projekty humanitarne (Ukraina i Syria) i wsparcie działań PAH. Akcję w szkole przygotowali i przeprowadzili Wolontariusze ze Szkolnego Klub Wolontariatu, pod opieką nauczycielki Julii Remelskiej. W ramach podjętych działań Wolontariusze zaprezentowali uczniom plakaty, gazetkę ścienną i prezentację multimedialną "Akcja Świat bez Głodu dla Syrii i Ukrainy" i "Kampania Niosę Pomoc". W klasach 0- III wychowawcy przeprowadzili pogadanki na temat sytuacji panującej obecnie w Syrii i na Ukrainie, a uczniowie pracowali z kolorowankami przygotowanymi przez PAH. Natomiast w klas IV - VI wychowawcy przeprowadzili zajęcia tematyczne związane z pomocą humanitarną i problemem głodu w krajach ogarniętych wojną. Podsumowaniem akcji był kiermasz rozmaitości. Także tym razem niesienie pomocy potrzebującym "nie pozostało bez echa". Wolontariusze zebrali kwotę w wysokości 530zł, którą przeznaczyli na pomoc Ukrainie i Syrii wpłacając na konto Polskiej Akcji Humanitarnej.