Nowa książka Jana Maziejuka 2014-10-31 13:19:48        

Starostwo Powiatowe w Słupsku wydało książkę „Krekodaj (słupski)”, która jest autobiografią znanego w regionie fotoreportera Jana Maziejuka. Pan Jan przez wiele lat związany był z Ziemią Miastecką, na którą przybył w roku 1956. Początkowo pracował w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Kamnicy, gdzie opiekował się radiowęzłem. Potem pracował w Fabryce Rękawiczek i Odzieży Skórzanej, już wtedy prawie nie rozstając się z aparatem fotograficznym. W książce opisuje dokładnie swe młode życie w Kamnicy i Miastku. W tym rozdziale jest sporo ciekawostek dotyczących życia mieszkańców tych ziem w latach do 1972 roku, kiedy to pan Jan przeniósł się do Słupska, gdzie całkowicie pochłonęła go praca fotoreportera – najpierw w tygodniku „Konfrontacje”, potem tygodniku „Zbliżenia”, by do emerytury pracować w „Głosie Pomorza”. Dalej opisuje swe dziennikarskie przygody. Korzysta też ze wspomnień kolegów dziennikarzy – Jolanty Nitkowskiej-Węglarz, Zbigniewa Talewskiego, Wiesława Wiśniewskiego i Konrada Remelskiego. Książka Jana Maziejuka jest bardzo cennym materiałem dla miłośników Ziemi Słupskiej, ilustruje bowiem przemiany kulturowe, gospodarcze i polityczno-społeczne na tych terenach. Pan Jan podarował 20 egzemplarzy swej książki miastczanom. Egzemplarze „Krekodaja” dostępne są dla czytelników w Centrum Informacji Turystycznej oraz w Bibliotece Publicznej, Pedagogicznej i szkolnych bibliotekach zespołów szkół ponadgimnazjalnych. Zapraszamy do lektury!