Junior na lodowisku 2015-11-20 12:06:13        

Uczniowski Klub Sportowy „Junior” Dretyń przy Zespole Szkół w Dretyniu kontynuuje upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Oprócz zajęć sportowych na sali gimnastycznej, zajęć na basenie zorganizowano wyjazdy na lodowisko do Koszalina. Wszystkie koszty zajęć pokrywane są w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2015 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego. UKS Junior Dretyń realizuje program w zakresie: - popularyzacji sportu poprzez organizowanie imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych, w tym organizacja zawodów, rozgrywek i turniejów o różnym zasięgu.