Konferencja o języku kaszubskim 2015-11-20 12:08:21        

W poniedziałek, 23 listopada w godz. od 10.00 do 14.00 w Centrum Informacji Turystycznej odbędzie się konferencja - "Edukacja regionalna w teorii i praktyce". Konferencja przeznaczona jest dla: pracowników samorządu terytorialnego, radnych, lokalnych liderów, pracowników wydziałów oświaty, promocji, kultury, dyrektorów szkół i nauczycieli. Na początku konferencji wystąpią dzieci z Zespołu Szkół w Dretyniu, a następnie zaprezentowane zostaną referaty naukowe. Profesor Cezary Obracht Prondzyński wystąpi z wykładem na temat - Edukacja jako projekt kulturowy: cele - tożsamość - odpowiedzialność, a mgr Danuta Pioch z referatem n.t. - Materiały dydaktyczne jako narzędzie pracy nauczycieli języka kaszubskiego. Po przerwie kawowej dr Justyna Pomierska zaprezentuje referat - Od tekstu do tekstu - kształcenie sprawności językowej na lekcjach języka kaszubskiego, a mgr Tomasz Fopke będzie mówił o doświadczeniach kaszubskich związanych z wychowaniem dwujęzycznym w rodzinie. Podczas konferencji odbędzie się kiermasz wydawnictw regionalnych.