Edukacja regionalna w teorii i praktyce 2015-11-24 10:42:17        

Ponad 50 osób z powiatów - bytowskiego i słupskiego wzięło udział w Centrum Informacji Turystycznej w poniedziałkowej (23 listopada) konferencji n.t. "Edukacja regionalna w teorii i praktyce". Zorganizowały ją: Gmina Miastko i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Wśród uczestników konferencji byli przede wszystkim nauczyciele języka kaszubskiego, a także dyrektorzy szkół, samorządowcy i osoby związane ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. Celem konferencji było kształtowanie właściwych postaw wobec języków jako tworów, nośników i filarów kultury europejskiej. W programie konferencji był wykład profesora Cezarego Obracht Prondzyńskiego na temat - "Edukacja jako projekt kulturowy: cele - tożsamość - odpowiedzialność". Z referatem wystąpiła też: mgr Danuta Pioch, która omówiła "Materiały dydaktyczne jako narzędzie pracy nauczycieli języka kaszubskiego", a dr Justyna Pomierska zaprezentowała referat n.t. "Od tekstu do tekstu - kształcenie sprawności językowej na lekcjach języka kaszubskiego". O wychowaniu dwujęzycznym w rodzinie i doświadczeniach kaszubskich - mówił mgr Tomasz Fopke. Z krótkim programem artystycznym wystąpili też uczniowie Zespołu Szkół w Dretyniu, przygotowani przez nauczycieli - Ewę Kowalik i Andrzeja Bohdana. Uczestnicy konferencji mogli zakupić materiały dydaktyczne do nauki języka kaszubskiego. Wśród gości konferencji byli: wicestarosta bytowski Zbigniew Batko, burmistrz Roman Ramion i radna miasteckiej Rady Miejskiej Jolanta Chmielewska.