Widowisko teatralno - muzyczne dla Seniorów 2015-12-01 08:42:29        

Już po raz czwarty, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku gościł u siebie ponad 70 Seniorów, dla których przygotowano z okazji ich święta (Dzień Seniora - 14 XI) Jesienne widowisko teatralno-muzyczne pod tytułem "Młodzi sercem ". Oprócz życzeń złożonych przez przedstawicieli Samorządu Wychowanków, dzieci i młodzież z różnych sekcji PMDK prezentowała przed zaproszonymi gośćmi swoje umiejętności recytatorskie, teatralne, kabaretowe, wokalne, taneczno- akrobatyczne oraz kulinarne. Widzowie zobaczyli więc scenkę kabaretową pt.„Bajeczka z morałem”, którą pokazał teatrzyk „Rummelek”, recytacje i inscenizacje znanych wierszy Juliana Tuwima w wykonaniu sekcji recytatorsko- teatralnej oraz skecz ”Feng-Shui” humorystycznie odegrany przez kabaret „Szpilka”. Ponadto zachwycali się piosenkami, przygotowanymi przez sekcję wokalną i Studio piosenki oraz podziwiali prezentację gimnastyczno-taneczną w wykonaniu nowej sekcji „Piramida”. Seniorzy również zostali włączeni do aktywnego udziału w widowisku poprzez czytanie zwrotek wiersza Wisławy Szymborskiej „Jak się czuję” , zaśpiewanie pląsu oraz zabawę w teatrzyk pacynek pt.”Jesienne podwórko”. Artystyczne prezentacje przedzielone były przerwą, podczas której małe kuchciki z sekcji gospodarstwa domowego częstowały gości pieczonymi jabłkami. Imprezę zakończyło wspólne wykonanie piosenki „Remedium” przez młodych artystów oraz zaproszonych Seniorów. Cieszymy się, że atrakcje przygotowane przez p. Irenę Remelską ( teatrzyk „Rummelek” i sekcja recytatorsko-teatralna),p. Grażynę Jamniak (kabaret Szpilka i sekcja dziennikarska), p. Katarzynę Bąk (Studio piosenki), Justynę Depka- Prądzyńską (sekcja wokalna),p. Violettę Piotrowską (sekcja gimnastyczno- taneczna „Piramida”),p. Agnieszkę Warsińską ( sekcja gospodarstwa domowego) i ponad 50 ich wychowanków zostały nagrodzone uśmiechem, łzami wzruszenia oraz gromkimi brawami przez zaproszonych gości.