Każdy może pomagać bezdomnym zwierzętom 2015-12-08 10:59:17        

W Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku powstał Klub Miłośników Zwierząt pod opieką nauczycielki Renaty Pewińskiej. Jego członkami są uczniowie klas czwartych i piątych - to działanie na zasadzie wolontariatu. W październiku miała miejsce inauguracyjna wizyta młodych wolontariuszy w punkcie dla zwierząt. Przynieśliśmy dary dla zwierząt: środki czystości, koce, zabawki. Wizyta zakończyła się ogniskiem z kiełbasami. W październiku w Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku odbyła się dyskoteka, z której dochód przeznaczono na zakup siatki ogrodzeniowej na potrzeby punktu. W organizację dyskoteki włączył sie także Szkolny Klub Wolontariatu pod opieką nauczycielki Julii Remelskiej.