Łukasz Jędraszko nauczycielem mianowanym 2015-12-17 10:10:02        

"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. tak mi dopomóż Bóg" - ślubował w środę, 16 grudnia Łukasz Ryszard Jędraszko, nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miastku. Wcześniej Łukasz Jędraszko zdał egzamin kwalifikacyjny na nauczyciela mianowanego. Gratulujemy serdecznie!