Betlejemskie Światełko Pokoju 2015-12-23 10:27:36        

Harcerskie Betlejemskie Światełko Pokoju dotarło również do Miastka. Do ratusza przynieśli je: druhna Maja Zwierzchowska i nowy komendant Hufca ZHP hm Lech Warsiński. Były też życzenia od harcerzy i harcerzom od burmistrza Miastka Romana Ramiona. - niech to Betlejemskie Światełko Pokoju rozświetla serca naszych mieszkańców - powiedział burmistrz, dziękując za to, że harcerze tradycyjnie jak co roku odwiedzili ze światełkiem miastecki ratusz.