Budżet gminy na rok 2016 przyjęty 2016-01-04 13:17:14        

Na środowej (30.12) sesji Rady Miejskiej radni uchwalili budżet gminy Miastko na 2016 rok. Za budżetem głosowało dziewięciu radnych, trzech radnych klubu Platforma Obywatelska wstrzymało się od głosu, a trzech radnych z klubu Samorządność było przeciw. Rada ustaliła dochody budżetu gminy na rok 2016, które wynoszą 60.825.934 zł, a wydatki wyniosą 63.525.934 zł. Rada ustaliła też, że planowany deficyt Budżetu Gminy w wysokości 2.700.000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 2.700.000 zł. Utworzono też rezerwę budżetową w kwocie 528.899 zł. na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę łączną 5.105.653 zł. Spośród inwestycji w dziale - Rolnictwo i łowiectwo planuje się wydać kwotę 80 000,00 zł na modernizację drogi transportu rolnego na odcinku Słosinko - Domanica. W dziale - Transport i łączność - na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi przy ul. Morelowej zaplanowano wydanie kwoty 40 000,00 zł, a na przebudowę starej części ulicy Ogrodowej - 150 000,00 zł. II etap przebudowy ulicy Ogrodowej kosztować będzie 715 000,00 zł. Za kwotę 120 000,00 wykonana będzie przebudowa chodnika przy ul. Zielonej (I etap), a opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na Osiedlu Niepodległości - 40 000,00 zł. Zaplanowano też budowę ciągu pieszego ul. Marii Konopnickiej - Szewska za kwotę 30 000,00 zł, a także budowę układu komunikacyjnego i uzbrojenia terenu ul. Armii Krajowej - za kwotę 350 000,00 zł. Milion złotych zaplanowano na budowę dróg w miejscowości Pasieka (Osiedle Wyzwolenia), a na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Jodłowej w m. Pasieka - 24 000,00 zł. W Dretyniu ma być przebudowana nawierzchnia drogi - za 160 000,00 zł, a za kwotę 380 000,00 zł zbudowana będzie droga wraz z odwodnieniem w Słosinku. Planuje się też przebudowę nawierzchni dróg w Chlebowie (100 000,00 zł) i Dretynku (200 000,00 zł), a także przebudowę ul. Czereśniowej w Miastku (60 000,00 zł) i drogi gminnej w Kamnicy (40 000 zł). W dziale - Turystyka - radni przeznaczą kwotę 71 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektu "Kajakiem przez Pomorze". W dziale - Gospodarka mieszkaniowa - kwotę 300 000,00 zł pochłonie termomodernizacja i zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Miastko, a 420 000,00 zł - przebudowa budynku byłego liceum na lokale mieszkalne. Kwotę 70 000,00 zł należy wydać na opracowanie dokumentacji technicznej na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów w Gatce, 50 000,00 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Węgorzynku. Wśród inwestycji oświatowych najważniejsza to rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dretyniu. Chodzi tam o dostosowanie obiektu do wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz o dobudowę sanitariatów. Samorządowcy planują także przeznaczenie 100 000,00 zł na budowę oświetlenia dróg gminnych, a na budowę boiska bocznego na stadionie - 155 000,00 zł.