Tak będzie wyglądał Kaczy Dołek 2016-01-08 14:06:34        

Firma Goldman & White Line Architects sp. z o.o. z Poznania za 9.680 zł opracowała koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania terenu rekreacyjnego "Kaczy Dołek". Można ją obejrzeć w trójwymiarze. Teren "Kaczego Dołka", czyli ok. 3,2 ha, został w tej koncepcji podzielony funkcjonalnie na cztery części. Pierwsza z nich stanowi strefę kulturalno-rozrywkową, drugą część stanowi strefa wypoczynkowa - zieleni, trzecią część stanowi strefa rekreacyjno-sportowa, a czwarta część od strony ulicy Dworcowej przeznaczona jest pod zabudowę. W strefie kulturalno-rozrywkowej projektuje się m.in. amfiteatr z budynkiem małej gastronomii oraz wykorzystując naturalny układ skarp - widownię na 1.500 miejsc. Przewiduje się też budynek reżyserki oraz punktu informacyjnego. Wokół nich, w strefie wejściowej, przewiduje się większą wydzieloną powierzchnię utwardzoną, umożliwiającą pomieszczenie dużej ilości osób gromadzących się przed koncertem. W części wschodniej ulokowano budynek z toaletami ogólnodostępnymi , windą dla osób niepełnosprawnych oraz tarasem widokowym na cały teren. W strefie tej przewidziano również miejsce na ustawienie straganów podczas różnych imprez okolicznościowych, festynów oraz miejsce pod wykonanie sztucznego lodowiska. W drugiej - strefie wypoczynkowej projektuje się część parkową, w której zaplanowano umieszczenie wygodnych ławek z oparciami wzdłuż projektowanych alejek, fontannę, nasadzenie różnych gatunków krzewów i drzew, szpaleru z drzew typu "parasol", zamontowanie leżaków zewnętrznych ogrodowych oraz pozostałych elementów małej architektury. Na skarpach otaczających te strefę projektuje się różne gatunki krzewów płożących oraz ciągi pieszo-rowerowe z zakolami, w których to umieszczone zostały ławki. W trzeciej części - rekreacyjno-sportowej znajdą się obiekty sportowe dla różnych grup wiekowych, takie jak: pełnowymiarowe wielofunkcyjne boisko, pełnowymiarowy kort tenisowy, stoły do tenisa stołowego, teren do gry w bule, zewnętrzna kręgielnia, skate park, plac zabaw dla dzieci, street work, siłownia zewnętrzna oraz ściana wspinaczkowa ze zjeżdżalnia i tor saneczkowy. Zaplecze całej tej strefy stanowi budynek z wypożyczalnia sprzętu sportowego oraz z częścią sanitarno-higieniczną. Ostatnia strefa przewidziana jest pod uzupełnienie tkanki urbanistycznej wzdłuż ulicy Dworcowej poprzez podniesienie terenu pod przyszłą zabudowę. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Miejskiego cały zakres inwestycji został podzielony na sześć etapów. W pierwszych dwóch ma być wykonana cała infrastruktura techniczna, w tym odwodnienie terenu i roboty ziemne, niwelacja całego terenu, a następnie wykonanie utwardzenia terenu i rozpoczęcie prac budowlanych. W kolejnych etapach powstanie budynek amfiteatru z widownią, skate park, toalety, boiska i zagospodarowana zostanie część parkowa. Realizacja tej inwestycji uwarunkowana jest możliwościami pozyskania środków finansowych. Szacuje się, że zagospodarowanie "Kaczego Dołka" wg tej koncepcji może kosztować ok. 5 - 6 milionów złotych. Warto podkreślić również, że na razie jest to tylko koncepcja urbanistyczno-architektoniczna. W dalszej kolejności powinien zostać opracowany projekt tej inwestycji.