Miastko w rankingu gmin realizujących projekty unijne 2016-01-13 08:05:33        

Gmina Miastko znalazła się na 779 pozycji w rankingu wszystkich 2479 gmin w kraju, jeżeli chodzi o wartość zrealizowanych projektów unijnych. Nasza gmina w latach 2007 - 2013 zrealizowała inwestycje z udziałem środków unijnych na kwotę 81.620.510,48 zł. Wynikiem tym wyprzedziła m.in. Hel (ponad 81 milionów), Malbork (80 mln), Puck (57 mln) i wiele innych z naszego regionu. Dane podane przez gminy dotyczą podpisanych umów o dofinansowanie projektów unijnych na dzień 30 czerwca 2015 roku, przy uwzględnieniu kosztów niekwalifikowanych. Chodzi o fundusze ze środków Unii Europejskiej na lata 2007-2013 dostępnych w ramach programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Pomoc Techniczna, Rozwój Polski Wschodniej, a także poszczególnych regionalnych Programów Operacyjnych. Dane pochodzą z Krajowego Systemu Informatycznego i odnoszą się do projektów realizowanych na terenie danej jednostki terytorialnej.