Powiatowy konkurs wiedzy kaszubskiej 2016-01-18 14:53:13        

Już po raz drugi odbył się w Szkole Podstawowej w Słosinku odbył się Powiatowy konkurs wiedzy „W kaszubskiej zagrodzie”. Wzięły w nim udział dwuosobowe drużyny ze szkół podstawowych powiatu bytowskiego, w których nauczany jest język kaszubski. Celem konkursu jest w szczególności rozwijanie zainteresowań językiem kaszubskim, regionem, jego historią i tradycją. W tegorocznej edycji konkursu uczestnicy musieli zmierzyć się z zadaniami, które sprawdzały ich wiedzę dotyczącą rozpoznawania i nazewnictwa w języku kaszubskim zajęć wykonywanych przez członków rodziny, nazw zabaw dziecięcych i zabawek , rozpoznawania pomieszczeń w kaszubskiej zagrodzie oraz nazw sprzętów kuchennych, produktów spożywczych, itp. Zadania wymagały od uczniów umiejętności czytania i pisania w języku kaszubskim oraz tłumaczenia słów z języka kaszubskiego na język polski i odwrotnie.
W komisji konkursowej zasiedli: Ewa Szyca – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Miastku, Bożena Pontus – pracownik MGOK w Miastku, animator kultury ze świetlicy wiejskiej w Słosinku, , Ewa Rudnik – nauczyciel SP w Słosinku.
Uczestnicy konkursu wykazali się ogromną wiedzą. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce – drużyna Szkoły Podstawowej w Piaszczynie ( Maja Olchowik i Sandra Mnich)
II miejsce – drużyna Szkoły Podstawowej w Borowym Młynie ( Julia Rudnik i Konrad Rudnik)
III miejsce – drużyna Szkoły Podstawowej w Słosinku ( Przemysław Pietrołaj, Dagosz Jażdżewski)
IV miejsce – drużyna SOSW w Tursku ( Karolina Zabrocka, Ewa Nirych)
W przerwie konkursu z krótkim programem artystycznym wystąpili uczniowie kl. I-III , którzy uczęszczają na zajęcia języka kaszubskiego. Przedstawili oni popularne zabawy dziecięce na Kaszubach oraz kaszubski taniec „Szewiec”.
Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Organizatorkami tego konkursu były panie: Helena Binczyk i Ewa Rudnik, które serdecznie dziękują tym wszystkim, którzy wspomogli finansowo lub rzeczowo organizację tego konkursu.