Obwody głosowania 2014-11-07 11:48:38        

Obwieszczenie Burmistrza Miastka o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych dla przeprowadzenia w dniu 16 listopada 2014 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów i burmistrzów:

http://bip.miastko.pl/dokumenty/2560