Wiersze od ręki 2016-02-11 08:14:10        

3 lutego, w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Miastku, odbył się II Konkurs Twórczości Literackiej „Wiersze od ręki”. Brali w nim udział uczniowie klas IV – VI ze szkół podstawowych nr 1 i 2 z Miastka, Słosinka oraz Dretynia. W walentynkową atmosferę wprowadziła wszystkich Zuzanna Napieraj, z sekcji recytatorsko- teatralnej, która zaprezentowała wiersz pt. „Miłość”. Następnie organizatorka konkursu, p. Irena Remelska zapoznała wszystkich z jego celami i kryteriami oceniania. W pierwszej części, zadaniem pięcioosobowych reprezentacji, było uzupełnienie znanych polskich przysłów o miłości i ułożenie krótkich strofek o tematyce walentynkowej. Po odczytaniu satyrycznego dialogu przez Sandrę Wiśniewską i Patrycję Brzozowską z teatrzyku „Rummelek” uczestnicy konkursu redagowali zespołowo dialog, by zaprezentować go przed publicznością oraz komisją oceniającą. Ostatnim zadaniem dla grup było wykonanie plakatu walentynkowego, przed wykonaniem którego, fachowego instruktażu udzielił nauczyciel sekcji plastycznej, a jednocześnie juror, p. Witold Piekarski. Zmagania literacko- plastyczne zakończyła Sandra Wiśniewska recytacją a „Kochać to nie znaczy”. W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników wszyscy mogli przejrzeć kroniki PMDK, obejrzeć gazetki pokonkursowe z poprzedniej edycji oraz walentynkowe plakaty. W zmaganiach twórczości literackiej: I miejsce zdobył zespół nr 1 ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku z Oddziałami Sportowymi w składzie: M. Szczepanowska, N. Świdzińska, W. Głąbała, M. Moskal i P.Spalik, II miejsce zespół nr 4 ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku w składzie: M.Urban, Z.Leszczyńska, J. Świrydo, A. Bagińska i K.Krauze, III miejsce zespół nr 5 ze Szkoły Podstawowej w Dretyniu w składzie: J. Śmietana, J.Zalewska, M.Pruszak, D.Kaczała, W. Michalska. Nagrody i upominki dla wszystkich 6 zespołów ufundowali PMDK i Rada Rodziców PMDK oraz Urząd Miejski w Miastku.