Usuwanie azbestu - nowy konkurs, edycja 2016 2016-02-15 14:08:32        

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił kolejną edycję konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”. Powiat Bytowski zamierza przystąpić do konkursu, dlatego zainteresowanych Mieszkańców powiatu zapraszamy do składania wniosków o zakwalifikowanie nieruchomości do Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu bytowskiego. Wnioski należy składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bytowie, pokój nr 218, w terminie do 31 marca 2016 r. Więcej informacji na temat konkursu oraz wzory druków dostępne są na stronie www.powiatbytowski.pl w zakładce: inne informacje / usuwanie azbestu, oraz w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bytowie - tel. 59 822 80 08.