Nowe urządzenia na szlaku 2014-09-25 08:09:31        

Dzięki kolejnemu projektowi z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich został doposażony szlak turystyczny „Do źródlisk rzeki Studnicy”, wiodący przez Krainę Rummela. Gmina pozyskała ponad 16 tysięcy złotych dotacji, a łącznie na ten cel przeznaczono 34 tysiące złotych. Na szlaku zamontowano nowe tablice edukacyjne o treści leśnej oraz związane ze szlakiem. Urządzono miejsca odpoczynku poprzez montaż ławek i ławostołów. Łącznie zamontowano 15 ławek, 6 tablic edukacyjnych i 10 ławostołów. Projekt ten udało się zrealizować dzięki życzliwości i współpracy z Nadleśnictwem Miastko.
- Cieszy nas ta inwestycja, ponieważ wychodzimy z założenia, że szlaki turystyczne naszej gminy powinny być stale doinwestowywane. Stara infrastruktura turystyczna ulega dekapitalizacji, zatem warto inwestować w nową - mówi burmistrz Miastka Roman Ramion.