Współpraca zagraniczna w roku 2015 2016-02-18 08:12:27        

W roku 2015 przyjęliśmy w gminie Miastko łącznie prawie 80 osób, w tym 51-osobową grupę Niemców i Francuzów oraz 25 Litwinów z miast partnerskich: Bad Fallingbostel (Niemcy),  Periers (Francja) i Tytuvenai (Litwa). Na Litwę wyjechało osiem osób, a do Niemiec - cztery.
Dofinansowaliśmy wyjazdy 125 uczniów do Niemiec kwotą 13.709,90 zł , w tym:
- 25 osób z Zespołu Szkół w Dretyniu do Gartow,
- 14 osób - członków zespołu tanecznego Związku Ludności     Pochodzenia Niemieckiego do Bad Fallingbostel,
- 20 uczniów Gimnazjum w Miastku do Niemiec,
- 18 zawodników UKS Basket na zawody sportowe do Niemiec,
- 18 piłkarzy z MKS Start Miastko na turniej do Bad Fallingbostel i
- 35 zawodniczek i trenerów UKS Morena do Bad Fallingbostel.

Najważniejsze przedsięwzięcia, które zrealizowano w roku 2015:
1. Przyjęcie 51-osobowej grupy Niemców i Francuzów w dniach od 30 kwietnia do 04 maja 2015 roku;
2. Doprowadzenie do odsłonięcia "Ściany Partnerstwa" budynku przy ul. Dworcowej z wizerunkami charakterystycznych obiektów dla miast: Tytuvenai, Periers, Bad Fallingbostel i Miastko;
3. Pomoc organizacyjna i finansowa dotycząca wymiany uczniowskiej pomiędzy szkołami w Bad Fallingbostel i Tytuvenai a miasteckim Gimnazjum oraz pomiędzy Zespołem Szkół w Dretyniu w wyjeździe uczniów do Gartow;
4. Wysłanie oficjalnej delegacji miasteckiej do Tytuvenai i przyjęcie delegacji litewskiej w Miastku;
5. Wysłanie młodych piłkarzy, siatkarek i koszykarek na turnieje do Bad Fallingbostel;
6. Promocja miast partnerskich w postaci wystaw, prelekcji i spotkań w Centrum Informacji Turystycznej, w tym przyjęcie w CIT grup młodzieży z Niemiec, Litwy i Ukrainy, które przyjechały do Miastka w ramach realizacji projektów Miasteckiego Stowarzyszenia Oświatowego;
7. Napisanie wniosku  " Różnorodnością kulturową wzmacniamy zintegrowana Europę - międzypokoleniowe zbliżenie mieszkańców miast partnerskich Miastka i Tytuvenai" i wysłanie go do Brukseli.

Chronologia współpracy zagranicznej w roku 2015:
1. Wizyta Niemców i Francuzów w Miastku
Na przełomie kwietnia i maja 2015 roku w Miastku gościło ponad pięćdziesiąt osób z miast partnerskich - Bad Fallingbostel w Niemczech i Periers we Francji. Francuzi z racji tego, że przyjechali dzień wcześniej niż Niemcy - 1 maja wzięli udział w uroczystym otwarciu kąpieliska Lednik. Uczestniczyli także w prezentacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, zwiedzili Miastko, a wieczorem w Gimnazjum  przywitali gości z Niemiec. W sobotę obydwie grupy były na zamku w Bytowie, a w niedzielę uczestniczyły w uroczystości trzeciomajowej pod Pomnikiem Narodu Polskiego. Uroczystości z okazji 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja rozpoczęły się od mszy w intencji Ojczyzny z kościele p.w. Miłosierdzia Bożego. Następnie uczestnicy mszy z orkiestrą dętą ze Złocieńca oraz pocztami sztandarowymi na czele przemaszerowali do parku. Na początek trzeciomajowej uroczystości przy Pomniku Narodu Polskiego odegrano trzy hymny państwowe - polski, niemiecki i francuski. Następnie głos zabrał burmistrz Roman Ramion i rozpoczęło się składanie wiązanek kwiatów, m.in. od burmistrz Bad Fallingbostel Karin Thorey i mera Periers Gabriela Dauba. Goście z Niemiec i Francji obejrzeli też Ścianę Miast Partnerskich. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali - Karin Thorey - burmistrz Bad Fallingbostel i Gabriel Daube - mer Periers, burmistrz Roman Ramion i twórca Ściany - Arkadiusz Dąbrowski. Na ścianie przy Centrum Informacji Turystycznej powstały herby miast partnerskich i wizerunki charakterystycznych obiektów tych miast, a więc kościoły. Dodatkowo powstała mapa Europy z zaznaczonymi miastami partnerskimi. Wieczorem doszło do spotkania szefów komitetów partnerstwa z Periers, Bad Fallingbostel i Miastka.  Komitet z Miastka poza przewodniczącym Konradem Remelskim reprezentowali: Małgorzata Rudnik, Adam Zaremba i Kazimierz Kowalewski. Uzgodniono, że od 2016 roku goście z miast partnerskich będą się spotykać w jednym z tych miast. Każda delegacja liczyć będzie 20 osób. W 2016 roku spotkanie takie odbędzie się w Bad Fallingbostel, a w 2017 nastąpi roczna przerwa w wizytach i w 2018  roku do spotkania dojdzie w Periers, a w 2019 w Miastku.
2. Uczniowie z Dretynia w Gartow
W dniach od 3 maja do 9 maja 2015 roku grupa 25 uczniów z Zespołu Szkół w Dretyniu przebywała wraz z dyrektorem Pawłem Biernackim, nauczycielkami Anitą Wierzchoń i Ewą Kowalik oraz przewodniczącym Rady Rodziców Sławomirem Mnichem w miejscowości Gartow, która leży w Dolnej Saksonii, 130 km od Hamburga w Niemczech. Wymiana młodzieży miała na celu zapoznanie ze zwyczajami, szkołą, kulturą i życiem codziennym Niemców. Ponadto uczniowie mieszkając u rodzin niemieckich mieli okazję poznać bliżej swoich rówieśników ich codzienność, obowiązki i zainteresowania. Bardzo ważnym aspektem wymiany była motywacja do nauki języków obcych (j. niemieckiego i j. angielskiego). Uczniowie mieli okazję przekonać się osobiście o tym, jak ważna jest umiejętność komunikowania się za granicą. Podczas pobytu uczniowie zwiedzili m.in. Luneburg – miasto z historyczną zabudową, Muzeum Soli, jeden z największych parków rozrywki w Europie - Heide-Park, odbyli wycieczkę rowerową wzdłuż Łaby, podczas której przeprawiali ię promem przez rzekę. Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli także w zajęciach lekcyjnych poznając m.in. metody nauczania i program szkoły niemieckiej. Od tego roku szkoła w Gartow zmieniła nazwę na Grund und Oberschule Gartow. Do części szkoły podstawowej uczęszczają dzieci od 6 do 10 roku życia. Następnie kontynuują naukę w Oberschule od klasy 5 do 10 lub wybierają gimnazjum w miejscowości Luchow oddalonej od Gartow o 10 km. W związku ze zmianą nazwy i strukturą szkoły dyrektorzy Andreas Witow z Gartow i Paweł Biernacki z Dretynia podpisali umowę o dalszej współpracy szkół, polegającej na corocznej wymianie uczniów. Wymianę, dzięki napisanemu przez Zespół Szkół w Dretyniu i Grund und Oberschule w Gartow programowi, współfinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży z siedzibą w Warszawie oraz Urząd Miejski w Miastku.
3. Gimnazjaliści z Miastka w Bad Fallingbostel
Przez  tydzień (od 30 maja do 5 czerwca) 18-osobowa grupa miasteckich gimnazjalistów pod opieką Małgorzaty Kuny i Lidii Rekowskiej przebywała w mieście partnerskim Bad Fallingbostel. Dzięki podpisanej w 2013 roku umowie partnerskiej uczniowie z Miastka pojechali z rewizytą  na zaproszenie uczniów i nauczycieli Oberschule Bad Fallingbostel. Młodzi Polacy mieszkali u swych rówieśników i wraz z nimi oraz młodymi Francuzami z partnerskiego miasta Périers uczestniczyli w bogatym programie integracyjnym. Niedzielę gimnazjaliści spędzili wspólnie ze swymi kolegami z Niemiec i ich rodzinami. Jedni byli w Heide-Parku (parku rozrywki) w Soltau, inni w Vogelpark w Walsrode (parku ptaków), w Barfusspark w Egestorf (tzw. „parku bosym”), jeszcze inni grillowali. W poniedziałek rano w Oberschule Bad Fallingbostel przywitał gimnazjalistów dyrektor szkoły partnerskiej –  Andreas Dzionsko oraz przewodniczący Komitetu Partnerstwa Miast – Jens Zillmann. Potem  dyrektor oprowadził swych gości z Polski po szkole. Po południu uczniowie gimnazjum w Miastku wraz ze swymi kolegami wzięli udział w grze miejskiej, poznając w ten sposób miasto Bad Fallingbostel. Wtorek rozpoczął się od spotkania w ratuszu z panią burmistrz Karin Thorey, która w interesujący sposób przybliżyła młodym Polakom i Francuzom historię i aktualną sytuację miasta. Następnie zaprosiła wszystkich na lody do słynnej lodziarni przy ratuszu. A potem w zaprzyjaźnionej szkole rozpoczęła się realizacja projektów – w gotowaniu, malowaniu, fotografowaniu, akrobacjach, tańcu, śpiewaniu i drukowaniu pamiątkowych toreb. Środę gimnazjaliści  spędzili w Hamburgu. Dojechali doń niemiecką koleją. Potem było zwiedzanie miasta: spacer po wspaniałej zabytkowej Dzielnicy Spichlerzy, wycieczka tramwajem wodnym po porcie, skąd rozpościerał się niezapomniany widok na  nowo powstającą filharmonię Elbphilharmonie, wizyta w neorenesansowym ratuszu miejskim, siedzibie Senatu, przejażdżka metrem oraz spacer po dzielnicy Reeperbahn. W czwartek rano gimnazjaliści zwiedzili zakład AFP, który zajmuje się organizowaniem kształcenia oraz miejscowy symboliczny Cmentarz Bezimiennych poświęcony rosyjskim jeńcom wojennym. Po południu na pikniku, który był jednocześnie pożegnaniem z uczniami z Miastka, uczestnicy trójstronnej wymiany zaprezentowali efekty projektów przed uczniami i rodzicami goszczącymi polskich i francuskich uczniów. Szybko nadszedł czas pożegnania. „Było bardzo fajnie, za krótko, szkoda wracać” – takimi słowami podsumowali gimnazjaliści wizytę u swoich kolegów w Niemczech.
4. Samorządowcy gminy Miastko na święcie gminy Tytuvenai
W czerwcu 2015 roku samorządowcy Miastka przebywali w Tytuvenai. Pod wodzą burmistrza Romana Ramiona i przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Basary samorządowcy Miastka uczestniczyli w święcie miasta, na którym spotkali się m.in. z Jonasem Jagminasem - byłym wicepremierem Litwy, a także z posłami do Parlamenty Litwy. Uczestniczyli także w uroczystej mszy świętej z udziałem księdza biskupa z Poniewieża. W szkolnej bibliotece Gimnazjum w Tytuvenai dyrektor miasteckiej Biblioteki Ewa Szyca przekazała uczniom dar w postaci albumów i książek wydanych w języku angielskim. W rozmowie z Irmą Stankuviene - dyrektorem Gimnazjum ustalono szczegóły przyjazdu młodzieży litewskiej we wrześniu do Miastka. Młodzi Litwini we wrześniu przyjadą do Miastka na zaproszenie uczniów tutejszego Gimnazjum i będą realizować wspólny projekt "Chroń środowisko - możesz więcej niż myślisz". Samorządowcy Miastka spotkali się także z biznesmenami rejonu Kelme, a także zostali przyjęci przez władze tamtejszego rejonu.
5. Miastczanie na uroczystościach w Bad Fallingbostel
W czerwcu w Bad Fallingbostel przez weekend przebywała 14-osobowa grupa taneczna ze Związku Ludności Pochodzenia Niemieckiego, gdzie wystąpiła  na jubileuszu Heimatkreisu Rummelsburg. W wyjeździe wzięła też udział czteroosobowa delegacja władz gminy z burmistrzem Romanem Ramionem i wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Tomaszem Śmietaną na czele.
6. Miasteccy sportowcy u przyjaciół w Niemczech
W czerwcu do Bad Fallingbostel pojechała na trzy dni 18-osobowa grupa zawodniczek i opiekunów UKS Basket Miastko. Wyjazd miał charakter typowo rekreacyjny, bowiem dziewczęta były w Heide Parku i Serengeti Parku oraz zwiedziły Bad Fallingbostel.
Z kolei w lipcu do Bad Fallingbostel wyjechały zawodniczki UKS Morena i MKS Start Miastko. Młodzież zwiedzała miasto, Heide Park i Serengeti Park. Wyjazdy miały charakter wypoczynkowo-poznawczy, a dodatkowo młodzi piłkarze Startu uczestniczyli w turnieju piłkarskim.
7. Litwini w Miastku
We wrześniu gościli w Miastku przedstawiciele samorządowców z miasta partnerskiego Tytuvenai na Litwie. Ośmioosobową delegacją kierował Romas Čerkauskas  - starosta Tytuvenai. Litwini zwiedzili miastecki zakład DAJAR, a także kąpielisko nad Lednikiem. Następnie w Centrum Informacji Turystycznej wzięli udział w konferencji poświęconej współpracy polsko-litewskiej i możliwościom jej dalszego rozwoju. W spotkaniu poza Litwinami i miasteckimi samorządowcami uczestniczyli szefowie Słupskiego Porozumienia Obywatelskiego - prezes Andrzej Twardowski i członek zarządu Witold Paukszto. O rozwijanie różnych form współpracy, w tym gospodarczej apelowała Irena Sirusiene, dyrektor w Starostwie Powiatowym w Kelme, a także starosta Romas Čerkauskas i burmistrz Miastka Roman Ramion. Następnie goście i władze gminy Miastko dokonały uroczystego odsłonięcia "Ściany partnerstwa" przy CIT, na której obok herbów i wizerunków miast partnerskich Miastka - Periers i Bad Fallingbostel, znalazł się herb Tytuvenai i wizerunek klasztoru w tym mieście.
W piątek jeszcze goście odwiedzili stanicę wędkarską koła PZW Karaś w Wołczy Wielkiej, a w sobotę uczestniczyli w programie przygotowanym przez władze Polanowa i Darłowa.  W niedzielę odwiedzili też Borne Sulinowo. Na zakończenie swego pobytu w Miastku Litwini zaprosili miastczan do swego nowego Centrum Pielgrzymkowego w Tytuvenai, a także do udziału w realizacji następnych wspólnych projektów. Kolejne wspólne działanie to przyjazd 09 września kilkunastosobowej grupy młodzieży litewskiej do miasteckiego Gimnazjum i realizacja projektu "Chroń środowisko - możesz więcej niż myślisz". Projekt ten realizować będą 32 osoby (po 16 uczniów obydwu gimnazjów).
8. Młodzież litewska w Gimnazjum
Młodzi Litwini wspólnie z uczniami miasteckiego Gimnazjum już  od końca maja 2015 roku realizowali projekt edukacyjny „Chroń środowisko – możesz więcej niż myślisz”. Został on opracowany wspólnie przez Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe oraz nauczycieli Gimnazjum w Miastku. Do Miastka przyjechało 16 osób - uczestników projektu.
Celem projektu było przeprowadzenie badań oceniających stan jakości wody na terenie naszych „małych ojczyzn” oraz zrealizowanie działań służących szeroko rozumianemu dialogowi międzykulturowemu. W trakcie realizacji niniejszego projektu młodzież dwóch krajów wykorzystała swoje zdolności badawcze, artystyczne do przygotowania i zaprezentowania w środowisku miasteckim koncertu słowno-muzycznego. Na projekt pozyskano środki z Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ w wysokości prawie 10 tysięcy euro.
9. Wizyta Niemców w Miastku i udział w Quempasie
W sobotę, 05 grudnia  w miasteckim kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych odbył się tradycyjny Quempas, czyli śpiewanie starych adwentowych pieśni. Tradycja ta sięga kilkuset lat. Jak co roku - w drugą niedzielę Adwentu w miasteckim kościele odbywa się uroczystość śpiewania po łacinie i niemiecku starych adwentowych pieśni. Początkowo pieśni te śpiewali tylko chłopcy - synowie krawców rękawiczników. Później pozwolono śpiewać wszystkim chórzystom. W corocznej uroczystości tradycyjnie biorą udział byli mieszkańcy przedwojennego Rummelsburga, czyli obecnego Miastka, a także miejscowi członkowie Związku Ludności Pochodzenia Niemieckiego, którzy tworzą cztery chóry śpiewające w czterech rogach kościoła. Quempas swą nazwę zawdzięcza łacińskiemu początkowi pieśni "Quem pastores laudavere". Tym razem na miastecki Quempas przyjechała prawie 40-osobowa grupa Niemców. Uroczystość miała charakter ekumeniczny, bo wzięli w niej udział księża proboszczowie miasteckich parafii rzymskokatolickiej i greckokatolickiej oraz pastor kościoła ewangelickiego. Po uroczystości w kościele odbyło się spotkanie wigilijne w Szlacheckim Dworze. W części artystycznej wystąpił zespół taneczny Związku Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Miastku oraz zespół z MGOK.  
Z kolei w niedzielę, 06 grudnia w Centrum Informacji Turystycznej doszło do spotkania z przewodniczącym Komitetu w Bad Fallingbostel Jensem Zillmannem i jego małżonką Petrą. Uzgodniono zasady wymiany partnerskiej na rok 2016.  Ustalono, że podstawową zasadą wymiany grup młodzieżowych powinny być wizyty i rewizyty. Dotychczas bowiem miasteckie kluby sportowe, poza Startem Miastko odwiedzały Bad Fallingbostel, nie rewanżując się zaprosinami grup młodzieżowych do Miastka. Ustalono również, że w dniach od 06 do 08 maja do Bad Fallingbostel na spotkanie Komitetów Partnerstwa pojedzie 20-osobowa grupa osób dorosłych plus 9-osobowy zespół wokalny z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury prowadzony przez Justynę Depka-Prądzyńską.

Plan pracy Komitetu Partnerstwa Miast na rok 2016
1. Wysłanie prawie 30-osobowej grupy w maju 2016 roku do Bad Fallingbostel na spotkanie miast partnerskich - Periers, Miastko, Bad Fallingbostel.
2. Pomoc organizacyjna i finansowa dotycząca wymiany uczniowskiej i grup sportowców w wyjazdach do Niemiec i przyjęciu młodzieży  w Miastku.
3. Organizacja wyjazdu 4-osobowej delegacji samorządowców miasteckich do Tytuvenai oraz przyjęcie 8-osobowej grupy Litwinów w Miastku.  
4. Organizacja wyjazdu turystycznego dla 20-osobowej grupy mieszkańców Miastka do Wilna, Trok i Tytuvenai.
5. Pomoc w organizacji wyjazdu młodzieży z miasteckiego Gimnazjum do Tytuvenai.  

Plan finansowy na rok 2016
W budżecie gminy na rok 2016 na współpracę zagraniczną zagwarantowane jest 20.000 zł. Natomiast kwota 15.000 zaplanowana była w puli pieniędzy przeznaczonych dla organizacji pozarządowych, starających się o dotacje w ramach konkursu. W dziale - Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi w kraju oraz za granicą, wnioski o dotacje złożyły trzy podmioty:
- Stowarzyszenie RAZEM Tursko - na wymianę  międzynarodową pomiędzy szkołami specjalnymi - starało się o kwotę dotacji w wysokości 4.500 zł i otrzymało 2.500 zł;
- Związek Ukraińców w Polsce - koło w Miastku - na - wschodnie i zachodnie klimaty - nasza różnorodność kulturowa na tle innych -  wnioskował o kwotę 15.000 zł i otrzymał 5.000 zł;
- Lokalna Grupa działania Wrzeciono - Udział orkiestry młodzieżowej w Festiwalu Kwitnące Czechy - o 15.000 zł i otrzymała 7.500 zł.
Symptomatyczny jest fakt, że żaden z klubów, które co roku otrzymują dofinansowanie na wyjazdy do Niemiec, nie złożył wniosku o dotację w konkursie.
Kwotę 20.000 zł zamierza się wydać na:
- dofinansowanie kosztów przejazdu i ubezpieczenia uczniów z Gimnazjum w Miastku do Tytuvenai na Litwie - 5.000  zł
- przyjęcie uczniów z Gartow przez Zespół Szkół w Dretyniu - 2.000 zł
- sfinansowanie przejazdu do Bad Fallingbostel uczniom - członkom zespołu wokalnego z PMDK (w tym ubezpieczenie) - 3.000 zł
- przyjęcie oficjalnej delegacji z Litwy - 8.000 zł
- materiały promocyjne i upominki - 2.000 zł