II Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych 2014-11-07 14:04:04        

Wzięło w nim udział 22 zawodników z trzech placówek powiatu bytowskiego: z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bytowie oraz Środowiskowych Domów Samopomocy w Bytowie i Miastku. Turniej odbył się w miasteckim Gimnazjum. Wzorowo poprowadził go sędzia główny - nauczyciel Gimnazjum Łukasz Jędraszko, któremu pomagali jego uczniowie. Rywalizacja była zacięta, a poziom w niektórych przypadkach bardzo wysoki. Ostatecznie wśród kobiet zwyciężyła Natalia Mokwa z ŚDS w Miastku. Drugie i trzecie miejsce zajęły - Urszula Wittbrodt z WTZ Bytów i Krystyna Maliszewska - ŚDS Miastko. Wśród mężczyzn najlepszy był Ariel Czermiński z WTZ Bytów. Drugie miejsce zajął Jacek Mądry z WTZ Bytów, a trzecie Mirosław Graff z ŚDS Bytów. Zwycięzcy otrzymali puchary Burmistrza Miastka, a wszyscy uczestnicy turnieju - dyplomy i upominki. Skorzystali też z gimnazjalnej stołówki, gdzie chwalili umiejętności kulinarne pań kucharek. Gośćmi turnieju byli: burmistrz Roman Ramion, przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Borowski, wiceprezes Fundacji Sprawni Inaczej Michał Gurowski, a nad całością czuwali: kierownik ŚDS Miastko Bożena Mazur, dyrektor Gimnazjum Kazimierz Kowalewski oraz pracownicy Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji Urzędu Miejskiego w Miastku.