Uczniowski Klub Sportowy MORENA podsumowuje ferie zimowe 2016-02-26 13:12:39        

Sprawozdanie z zimowych ferii Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Miastku i Uczniowskiego Klubu Sportowego MORENA pt. "Na zdrowo i kolorowo" i "Na zdrowo i wesoło". W trakcie ferii zimowych w Hali sportowej dawnego liceum odbyły się zajęcia sportowe w ramach współpracy Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku i Uczniowskiego klubu sportowego ,,MORENA” i Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Miastku. Waldemar Żurawik napisał  dwa wnioski do Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku na organizację zajęć sportowych w trakcie ferii. Komisja przyznała 750 zł. na wniosek  złożony ze Szkoły Podstawowej nr 1 i 750 zł. na wniosek złożony z UKS ,,MORENA”. W pierwszym tygodniu zajęcia odbywały się dla dzieci z klas I – IV. Na zajęciach odbywały się gry i zabawy ruchowe, konkurencje sportowe, nagradzane nagrodami. Dzieci w trakcie zajęć otrzymywały słodycze, owoce i napoje. Po zajęciach cała grupa szła na obiad do ,,Kuchni Polskiej”. W drugim tygodniu ferii na zajęcia uczęszczały dziewczęta z klas V i starsze. Ta grupa dziewcząt miała zajęcia dwa razy dziennie. Pierwsze zajęcia odbywały się od godz. 11 do godz. 13. Przerwa na obiad i drugie zajęcia od godz. 15.30 do godz. 17.30 w Hali OSiR w Miastku. Także na zajęciach odbywały się konkursy i konkurencje sportowe. Oprócz zajęć grupy wyjeżdżały na turnieje w piłce siatkowej do Koszalina i do Koczały. Byliśmy także na turnieju piłki nożnej dziewcząt w Kramarzynach. Na koniec ferii wszystkie uczestniczki zajęć feryjnych wyjechały autokarem do Multikina w Koszalinie. Dzieci w trakcie ferii nie ponosiły żadnych kosztów. Fundusze na organizację ferii pochodziły z Miejsko-Gminnej komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku i Uczniowskiego Klubu Sportowego MORENA. Zajęcia przez dwa tygodnie prowadził społecznie Waldemar Żurawik.
W Gimnazjum także odbył się obóz sportowy, na który uczęszczały zawodniczki starsze. Zajęcia prowadziła trenerka Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,MORENA” Joanna Kozłowska, która także poświęciła się społecznie. W trakcie ferii na zajęciach uczęszczało 60 zawodniczek z klubu i 10 dzieci z innych szkół.